herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

23 maj
2019

W WIDUCHOWEJ POWSTANĄ KOLEJNE OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI

W II edycji ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” przyznane zostały środki dla samorządów na 42 obiekty ogólnodostepnych bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych. Wśród 23 samorządów województwa Zachodniopomorskiego znalazła się również Gmina Widuchowa. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 75 000 zł na dwie Otwarte Strefy Aktywności - w wariancie podstawowym i rozszerzonym.

Gmina Widuchowa złożyła wniosek w lutym 2019 r. Strefy powstaną w miejscowościach: Kłodowo (wariant rozszerzony) i Bolkowice (wariant podstawowy).

czytaj więcej


17 kwi
2019

WKRÓTCE OTWARCIE PUNKTU POCZTOWEGO W BUDYNKU URZĘDU GMINY W WIDUCHOWEJ

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Wójt Anna Kusy - Kłos podpisała umowę dzierżawy pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, w którym zostanie utworzony Punkt pocztowy.  Umowa została podpisana na okres 5 lat. Wkrótce po uzyskaniu informacji o zaprzestaniu działalności agencji pocztowej w Widuchowej Wójt Anna Kusy - Kłos zwróciła się do Poczty Polskiej z prośbą o utworzenie Punktu Pocztowego i zaproponowała na jego siedzibę jedno z pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Aby spełnić warunek naszego partnera Rada Gminy w dniu 17 stycznia 2019 r. podjęła stosowną uchwałę i wyraziła zgodę na dzierżawę pomieszczenia biurowego na okres powyżej 3 lat. Ostatecznie ustalono satysfakcjonujące obie strony warunki umowy. Wyposażenie pomieszczenia w niezbędny sprzęt i przystosowanie do pracy potrwa jeszcze kilka dni. Mamy nadzieję, że mieszkańcy nie będą długo czekać i już niebawem nowy Punkt Pocztowy rozpocznie działalność.

czytaj więcej


22 maj
2019

INSTALACJA HOTSPOTÓW Wi-Fi W GMINIE WIDUCHOWA

Komisja Europejska ogłosiła wyniki drugiego zaproszenia do składania wniosków WiFi4EU, które trwało od 4 do 5 kwietnia. 3400 gmin na 10000 zgłoszonych otrzyma bony o wartości 15000 EUR na pokrycie kosztów instalacji hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych, w tym w ratuszach, bibliotekach publicznych, muzeach, parkach publicznych lub placach. Wśród wyróżnionych gmin z państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii jest również Gmina Widuchowa. Podpisanie umów nastąpi w czerwcu 2019 roku.

czytaj więcej


22 maj
2019

JEDNOSTKA OSP WIDUCHOWA Z KOLEJNYMI DOTACJAMI

W ramach Otwartego  konkurs ofert pn. "Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP"  ogłoszonego przez  Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Jednostka OSP w Widuchowej  otrzymała dwie dotacje: pierwsza na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego - kwota dofinansowania 6000,00 zł, z tej formy wsparcia skorzysta 20 OSP w Województwie  Zachodniopomorskim. Druga dotyczy  aktywizacji lokalnej społeczności – kwota dofinansowania 3000,00 zł W tej części konkursu  dotacje otrzymało 29 jednostek OSP z naszego województwa.
Otrzymane dotacje były możliwe dzięki wspólnej współpracy przy tworzeniu wniosków  Pani Wójt Anny Kusy Kłos z OSP w Widuchowej.
Gratulujemy i życzymy sukcesu.

fot. http://www.wzp.pl/

czytaj więcej