herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

21 sty
2020

INFORMACJA O ROZPOCZĘTYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH UCHWAŁ SEJMIKU WS. PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

informuje:

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)
projekty Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego zostaną skierowane do konsultacji społecznych.

Dokumenty dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:30.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i wniosków do projektów dokumentów.
Uwagi i wnioski w ramach trwających konsultacji społecznych mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej - na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - na adres
srodowisko@wzp.pl  z podaniem w tytule: POP;
3) ustnie do protokołu - osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 210, 70-506 Szczecin.
Czas trwania konsultacji: 21.01.2020 r. - 11.02.2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

czytaj więcej


18 sty
2020

WIDUCHOWA ZAKOŃCZYŁA 28. FINAŁ WOŚP Z REKORDOWYM WYNIKIEM - ZEBRANO PRAWIE 33 TYSIĄCE ZŁOTYCH

12 stycznia 2020 r. po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała  w Szkole Podstawowej w Widuchowej, która zorganizowała Gminny Finał. W organizację włączyli się nauczyciele i uczniowie szkoły, a także Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich "Lawenada",  OSP Widuchowa i Gmina Widuchowa. Wolontariusze: dzieci i dorośli zbierali datki do puszek. Swój wkład wnieśli także rodzice dzieci z Przedszkola w Widuchowej, którzy już w piątek zorganizowali Mini Finał WOŚP. Wiele osób prywatnych, organizacje i przedsiębiorcy, nie tylko z gminy Widuchowa, włączyli się do akcji przeznaczając atrakcyjne przedmioty, bony i vouchery na licytację.

czytaj więcej