herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

17 wrz
2020

DZIEŃ NOMINACJI W URZĘDZIE

Z dniem 16 września 2020 r. Wójt Gminy  - Pan Paweł Wróbel powierzył obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej dotychczasowej wicedyrektor Pani Dorocie Bohdankiewicz, która pełnić będzie tę funkcję do czasu ogłoszenia nowego konkursu. Jednocześnie powołał na swojego zastępcę Pana Andrzeja Stachurę. Dotychczasowa Sekretarz Gminy Pani Ewa Stefańska za porozumieniem stron została przeniesiona na inne stanowisko pracy.

czytaj więcej


17 wrz
2020

LIST GRATULACYJNY OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OLGIERDA GEBLEWICZA

W pierwszym dniu urzędowania nowo wybrany Wójt Gminy Widuchowa Pan Paweł Wróbel odebrał list gratulacyjny od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. W krótkim spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim na zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie uczestniczyli również Wojciech Konarski - Starosta Gryfiński, Ewa Dudar – Wicestarosta Gryfiński oraz Bartłomiej Wróbel - Burmistrz Trzcińska-Zdrój, a osobiście brat Wójta Gminy Widuchowa.

czytaj więcej


16 wrz
2020

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI SAMORZĄDU I OŚWIATY RADY GMINY WIDUCHOWA

W dniu 18 września 2020 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy   Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
1. Utrzymanie jednostek OSP w ramach zadań gminy związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
2. Realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Widuchowa.

czytaj więcej