herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

26 paź
2020

KOMUNIKAT WYKONAWCY DOTYCZĄCY REALIZACJI UMOWY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Spółka ATF sp. z o. o. sp. k. informuje, że z powodu odnotowania istotnego wzrostu absencji pracowników związanej z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski mogą wystąpić trudności z realizacją poszczególnych obowiązków określonych w Umowie, w tym także dokonywanie odbioru odpadów komunalnych w ustalonych terminach. Jednocześnie Spółka dołoży starań, aby zapewnić w miarę stały odbiór strumienia odpadów od mieszkańców, tak, aby nie dopuścić do ich nadmiernego nagromadzenia w miejscu wytwarzania.

Do pobrania: PISMO WYKONAWCY

czytaj więcej


23 paź
2020

OBWIESZCZENIE O UDOSTĘPNIENIU PROJEKTU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityki operacyjnej OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły 

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne nie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty publicznej jednak w celu zapewnieniu Państwu możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP oraz możliwości wnoszenia wniosków i uwag, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie korespondencyjnej.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW WP – RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu Zadanie 1A.2 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik.

Do pobrania (PDF) OBWIESZCZENIE

czytaj więcej


22 paź
2020

GMINA WIDUCHOWA OTRZYMAŁA RZĄDOWE DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W dniu dzisiejszym Wojewoda Zachodniopomorski Pan Tomasz Hinc podpisał umowy na dofinansowanie 6 inwestycji drogowych z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita kwota dofinansowania inwestycji drogowych to blisko 6 mln 117 tys. zł. Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Widuchowa, która otrzyma dofinansowanie inwestycji - "Przebudowa 503 m ulicy Polnej w Widuchowej" w wysokości 1 068 824 zł. Rządowe dofinansowanie to kwota 855 059 zł, co stanowi 80% wartości inwestycji.

Większość środków funduszu trafiła do naszego powiatu. Oprócz Gminy Widuchowa dofinansowanie otrzymały gminy Chojna i Mieszkowice oraz Powiat gryfiński.

 

czytaj więcej