herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

05 lip
2022

OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST” Koło Nr 1 w Gryfinie, ogłasza nabór beneficjentów do projektu pod tytułem: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022”.

czytaj więcej


04 lip
2022

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

W dniu 08 lipca 2022 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
1. Analiza wydatków ponoszonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 rok.
2. Analiza zasobów mieszkaniowych gminy Widuchowa i koszty utrzymania mieszkań komunalnych.

czytaj więcej


01 lip
2022

UWAGA!!! MOŻLIWE PRZERWY W DOSTAWIE WODY Z SUW ŻELECHOWO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej informuje, że z uwagi na prace przełączeniowe na Stacji Uzdatniania Wody w Żelechowie w godzinach 09.00-15.00 dnia 01.07.2022 r. mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Żelechowo, Wilcze, Żarczyn, Kłodowo, Krzywin, Pakowo, Kiełbice i Polesiny.
Przepraszamy za chwilowe niedogodności.

czytaj więcej


30 cze
2022

XL SESJA ZA NAMI

28 czerwca odbyła się 40 sesja Rady Gminy Widuchowa. Obrady rozpoczęła bardzo miła uroczystość, ponieważ wręczono listy gratulacyjne wyróżniającym się absolwentom obu szkół podstawowych oraz ich rodzicom. 13. ósmoklasistów, którzy osiągnęli średnią ocen minimum 4,75 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe, otrzymało listy gratulacyjne i upominki od Radnych Rady Gminy Widuchowa oraz Wójta Gminy.
W porządku obrad było 10 uchwał. Rada Gminy udzieliła wójtowi wotum zaufania, zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu i jednomyślnie udzieliła wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

czytaj więcej