herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

19 wrz
2019

DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ ULICY MICKIEWICZA W WIDUCHOWEJ

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Widuchowej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego powoli staje się faktem. Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji w Widuchowej w wysokości 318 427,34 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 398 034,18 zł, z czego 20% stanowi wkład własny Gminy Widuchowa w wysokości 79 606,84 zł.

czytaj więcej


11 wrz
2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”.

Zamawiający – OSP Krzywin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyższej niż kwoty, określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na „Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie”.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/255218

czytaj więcej


10 wrz
2019

NOWY POMARAŃCZOWY RENAULT MASTER W ZGK W WIDUCHOWEJ

Pracownicy ZGK Widuchowa odetchnęli z ulgą. Skończyły się problemy ze starym awaryjnym samochodem, który utrudniał codzienną pracę, a ostatnio częściej był w remoncie niż w terenie. Od teraz na awarie będą wyjeżdżać nowym specjalnie przygotowanym Renault Masterem. Dzięki wspólnym staraniom i pomocy radnych gminy, wójta i skarbnika udało się zabezpieczyć w budżecie gminy potrzebne fundusze i zakupić fabrycznie nowy samochód. Samochód kosztował ponad 120 tys. zł. - dotacja gminy wyniosła 110 tys. złotych.

Zdaniem wójt Anny Kusy - Kłos gmina zdecydowała się zakupić samochód mimo potężnych wydatków m.in na budowę oczyszczalni, bo to część całościowego planu porządkowania ZGK i infrastruktury gminy. W tym roku realizowana jest inwestycja modernizacji oczyszczalni ścieków w Widuchowej, co pomoże zachować czyste środowisko, a od kilku miesięcy ścieki wozi zmodernizowany beczkowóz, co znacznie skróciło oczekiwanie na wywóz nieczystości z terenów nieskanalizowanych. Teraz Zakład dysponować będfzie nowym samochodem przeznaczonym do wyjazdów na awarie.

   

- Nareszcie koniec z codziennym reanimowaniem złomu - ocenia dyr. ZGK Zbigniew Pankiewicz - bardzo dziękuję radnym i pani wójt, że wsparli zakład. Taka pomoc jest nam potrzebna, bo aktualnie wydajemy dziesiątki tysięcy zł na naprawę sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody i przepompowni. To jest nasz priorytet by utrzymać dostawy wody i odbiór ścieków. 

Nowy samochód ZGK to przede wszystkim ukłon w stronę mieszkańców, bo dzięki niemu pracownicy zakładu szybciej dotrą na miejsce awarii i sprawniej zadbają o porządek w Widuchowej.

czytaj więcej