herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

18 lip
2024

UMOWA NA REMONT DRÓG W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE PODPISANA!

18 lipca Paweł Wróbel - Wójt Gminy Widuchowa podpisał umowę na remont dwóch dróg w naszej gminie. Chodzi o ul. Zieloną w Widuchowej i ul. Drzewiarzy w Krzywinie.
Najkorzystniejszą umowę złożyła firma PD-U „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c. z 'siedzibą w Strzelcach Krajeńskich.
Na to zadanie Gmina Widuchowa pozyskała dofinansowanie w wysokości 95% z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
Całość zadania zamyka się w kwocie 991 990,39 zł, z czego wkład własny gminy wynosi 49 559,52 zł.

Sołectwo Widuchowa
Sołectwo Krzywin

czytaj więcej


18 lip
2024

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY WIDUCHOWA

W dniu 22 lipca  2024 r. o godz.800 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Finansów i Gospodarki oraz  Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka :
1.Opiniowanie projektów uchwał na III Sesję Rady Gminy Widuchowa.

czytaj więcej


16 lip
2024

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE BONU ENERGETYCZNEGO

Już od dnia 1 sierpnia 2024 roku mieszkańcy Gminy Widuchowa będą mogli ubiegać się o bon energetyczny na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. 2024 poz. 859). Świadczenie przeznaczone jest dla osób lub rodzin mających trudności w pokrywaniu rachunków za energię.

czytaj więcej