herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

22 maj
2020

KOLEJNY ETAP ODMRAŻANIA PRACY URZĘDÓW

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W każdym urzędzie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). Powyższe zmiany są skorelowane z uchyleniem przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych, które zaczną biec ponownie od 25 maja 2020 r.

– Część urzędów podjęła już wcześniej decyzję o bezpośredniej obsłudze obywateli w tym trudnym czasie. Dziękuję tym samorządom, które pomimo epidemii starały się normalnie wykonywać wszystkie obowiązki. Jednym z priorytetów administracji w najbliższym czasie musi być rozwój e-usług. Wielu Polaków w ciągu tych trzech miesięcy skorzystało z elektronicznej możliwości kontaktu z urzędem – mówi wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker.

Powyższe zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875).

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/kolejny-etap-odmrazania-pracy-urzedow

czytaj więcej


19 maj
2020

INFORMACJA NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA

Od  początku kwietnia 2020 w związku z sytuacją epidemiczną uruchomiliśmy stronę internetową Przychodni, aby móc dotrzeć z najważniejszymi informacjami do pacjentów, jak również umożliwić najłatwiejszy dostęp do takich funkcjonalności jak szeroko pojęta  telemedycyna, wizyty online, zamawianie recept, sprawdzanie elektroniczne wyników.
Za pośrednictwem strony www.przychodnienasze.pl  informujemy o harmonogramie działań profilaktycznych i aktualnych zaleceniach. Szczegóły znajdą Państwo właśnie na niej.
Wiemy, że coraz więcej osób ma dostęp do technik online, liczymy, że  przewlekle chorym, starszym pacjentom Gminy Widuchowa pomogą w tym ich młodsi najbliżsi.

        Z poważaniem
Pełnomocnik Przychodni
        Monika Ponto

czytaj więcej