herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

25 mar
2019

W MARWICACH WYBRANO SOŁTYSA I RADĘ SOŁECKĄ

Rozpoczął się ostatni cykl zebrań wyborczych w sołectwach. W dniu 25 marca 2019 r. Wójt Anna Kusy - Kłos zwołała zebranie wiejskie w Marwicach. Duże zainteresowanie i frekwencja mieszkańców pozwoliły rozpocząć zebranie już w pierwszym terminie. W wyborach Sołtysa jedynym kandydatem był dotychczasowy Sołtys Zygmunt Dębski, który zdobył wszystkie głosy i został ponownie wybrany Sołtysem Sołectwa Marwice na nową kadencję.

Mieszkańcy ustalili liczebność nowej Rady Sołeckiej. Do pięcioosobowej Rady zostali wybrani: Norbert Grygorcewicz, Justyna Poręba, Katarzyna Nazar, Marek MakowskiHelena Mysiak.

Nowemu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej gratulujemy wyboru i życzymy wielu udanych przedsięwzięć w czasie obecnej kadencji, zadowolenia i satysfakcji z pracy na rzecz swojej miejscowości i mieszkańców Sołectwa Marwice.

czytaj więcej


25 mar
2019

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY WIDUCHOWA

W dniu 28 marca 2019 r. o godz.11.00 w Urzędzie Gminy  Widuchowa,  ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Samorządu i Oświaty oraz Komisji Finansów i Gospodarki.

Tematyka:
Analiza stanu dróg na terenie gminy. Opracowanie  propozycji planu inwestycji i remontów dróg gminnych oraz wniosków dotyczących remontów dróg powiatowych i wojewódzkich.

czytaj więcej


25 mar
2019

ZEBRANIA WIEJSKIE W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH SOŁECTW PACHOLĘTA I CZARNÓWKO

1. W dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Pacholętach odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Pacholęta oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Pacholęta.
W przypadku braku quorum zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 16.30 w Świetlicy Wiejskiej w Pacholętach.

2. W dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Świetlicy Wiejskiej w Czarnówku odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Czarnówko oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Czarnówko.
W przypadku braku quorum zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Czarnówku.

czytaj więcej