herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

27 maj
2024

HARMONOGRAM PLANOWANYCH ZERAŃ WIEJSKICH W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE WIDUCHOWA

Zgodnie z § 10 ust. 3 oraz § 13 ust. 3 Statutu sołectw Gminy Widuchowa wybory nowych organów sołectwa winny się odbyć w terminie do 2 miesięcy po zakończonej kadencji. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy.

W związku z powyższym przedstawiamy harmonogram planowanych zebrań wiejskich w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich sołectw. O terminie zebrania mieszkańcy sołectw zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 7 dni przed terminem, na który zebranie wiejskie zostało wyznaczone.

czytaj więcej


24 maj
2024

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

W środę 29.05.2024 roku w Widuchowej odbędzie się Gminny Dzień Dziecka dla uczniów szkół podstawowych z Widuchowej i Krzywina. Dyrektorzy placówek wraz z nauczycielami zaplanowali szereg konkurencji oraz konkurs wokalny, Wójt Gminy Widuchowa zapewnił atrakcje dodatkowe, rady rodziców zaangażowały się w organizację i uatrakcyjnienie imprezy. Lokalne koła gospodyń wiejskich zapewnią darmowy poczęstunek dla wszystkich uczestników.
Zapowiada się wspaniałe wydarzenie!

czytaj więcej