herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

25 wrz
2021

UWAGA!!! FAŁSZYWE SMS-Y O KWARANTANNIE


Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy Kwarantanna. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron.

czytaj więcej


25 wrz
2021

WYBORY SOŁTYSA W LUBICZU

W związku z rezygnacją Małgorzaty Paradisz z funkcji sołtysa sołectwa Lubicz, zwołano zebranie wiejskie celem wyłonienia w głosowaniu tajnym nowego sołtysa. Licznie zgromadzeni mieszkańcy większością głosów wybrali na tę funkcję panią Monikę Niedźwiecką.
Gratulujemy pani sołtys Niedźwieckiej i życzymy realizacji planów i zamierzeń w działalności na rzecz sołectwa Lubicz.

czytaj więcej


24 wrz
2021

ULICA NADODRZAŃSKA NABIERA UROKU

Ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Widuchowa teren rekreacyjny nad Odrą zyskał cztery lampy solarne. Dodatkowo z grantu sołeckiego  w wysokości  10 000 dostawiono kolejną lampę wyposażoną w kamerę.
Inwestycja w oświetlenie tego miejsca była odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców.
To nie koniec zmian w tej lokalizacji. Wkrótce pojawią się tam ławki, stoły i stojaki, by umożliwić mieszkańcom i turystom spędzanie czasu nad Odrą. To wszystko dzięki  otrzymanemu przez Gminę Widuchowa grantu z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” na doposażenie tego terenu w wysokości 20 000 zł.

czytaj więcej


24 wrz
2021

VW CADDY OD VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Volkswagen Financial Services w ramach kontynuacji wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych przekazał kolejnym OSP do bezpłatnego użytku 20 samochodów Volkswagen Transporter T6 oraz Caddy. W niedawno zakończonym pierwszym roku współpracy użyczonymi samochodami strażacy ochotnicy pokonali łącznie prawie 250 tys. km i uczestniczyli w 3,5 tys. akcji.

czytaj więcej