herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 11 lipca 2024 r. o godz.11.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące Kontroli Gminnego Przedszkola w Widuchowej.

Tematyka kontroli:
Kontrola realizacji procedury rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do klas I-szych publicznych szkół, publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak