herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

panorama.JPGWiduchowa jest niewielką gminą położoną 50 km na południe od Szczecina. Zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Odra, która na wysokości Widuchowej rozdziela się na dwie odnogi: Odrę Zachodnią I Odrę Wschodnią. Pomiędzy nimi rozciąga się obszar Międzyodrza, na którym utworzono Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, stanowiący w całości unikatowy w skali kraju i Europy obszar torfowisk z niespotykaną różnorodnością gatunków flory i fauny. Występują tu zagrożone gatunki ptaków i ssaków: orzeł bielik, kania czarna, żuraw, czapla siwa, sowa błotna, dudek, bóbr, wydra i popielica.

DSC_1225.JPGObszar gminy obejmuje 210 km2 , z czego ok. 70 km2 stanowią lasy, wśród których znajdziemy malownicze jeziora. oraz wysokie polodowcowe wzniesienia, skąd roztacza się przepiękny widok na pradolinę Odry. Te niewątpliwe walory przyrodnicze amatorów turystyki pieszej, wodnej i rowerowej.

 

Kościół w WiduchowejWiduchowa bardzo wcześnie, bo już w roku 1347 z rąk księcia Barnima III otrzymała prawa miejskie oraz przywileje, własny herb i pieczęć miejską. Burzliwe okresy w dziejach Pomorza, czasy ostatniej wojny oraz lata powojenne sprawiły, że z dawnej świetności Widuchowej pozostały do dzisiaj tylko nieliczne zabytki: kościół parafialny z Widuchowej z XIII w., zespół stodół z XIX i początku XX w., zabytkowe wille z XIX wieku, zespół kamienic szachulcowych z XVIII i XIX wieku, granitowe kościoły w Lubiczu, Żarczynie, Żelechowie i Kłodowie oraz unikalne, dobrze zachowane kościoły w zabudowie ryglowej w miejscowościach Marwice i Rynica,

Bazę sportową w naszej gminie stanowią boiska, na których rozgrywają mecze miejscowe drużyny piłki nożnej m.in. KS „Łabędź Gryfhurt Widuchowa”, a także dwa kompleksy boisk sportowych w Widuchowej i Krzywinie zbudowane w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012” przy istniejących placówkach oświatowych.

szkola.JPG

DSC_0351.jpg

Uzupełnieniem zaplecza sportowego są dwie nowoczesne, dobrze wyposażone hale sportowe służące młodzieży szkolnej oraz dorosłym amatorom różnych dyscyplin sportu, tańca i innych form aktywności ruchowej.

orlik.JPG

Widuchowa ma swoje tradycyjne, znane w województwie i poza nim imprezy: Jarmark Widuchowski, Tydzień Żurawia. Dożynki Gminne, festiwale piosenki dziecięcej „Zuzia” oraz piosenki angielskiej „EYE Widuchowa”, na które od 13 lat przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski i z zagranicy.

festiwal.JPG

zuzia.jpg

Jednym z największym atutów naszej gminy są nasi mieszkańcy: twórcy ludowi, rękodzielnicy, instruktorzy fitness, amatorzy turystyki rowerowej i pieszej, kajakarze, animatorzy sportu i rekreacji, którzy podejmują z własnej inicjatywy różne ciekawe przedsięwzięcia włączając w nie zarówno młodsze, jak i starsze pokolenie widuchowian.

rekodzielo.JPG

Grupa odkrywców tajemnic „Szperacze”, stowarzyszenia „Alterno” i „Nadodrzańskie klimaty” oraz Szkolny Klub Rowerowy należą do najaktywniejszych, potrafią zarazić innych swoją pasją i entuzjazmem, chętnie zapraszają do wspólnych działań wszystkich mieszkańców gminy oraz naszych miłych gości.

Serdecznie zapraszamy

 

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura