herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

27 maj
2024

HARMONOGRAM PLANOWANYCH ZEBRAŃ WIEJSKICH W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE WIDUCHOWA

Zgodnie z § 10 ust. 3 oraz § 13 ust. 3 Statutu sołectw Gminy Widuchowa wybory nowych organów sołectwa winny się odbyć w terminie do 2 miesięcy po zakończonej kadencji. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy.

W związku z powyższym przedstawiamy harmonogram planowanych zebrań wiejskich w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich sołectw. O terminie zebrania mieszkańcy sołectw zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 7 dni przed terminem, na który zebranie wiejskie zostało wyznaczone.

czytaj więcej


31 sty
2024

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK 2024/2025 -INFORMACJA WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

Informujemy, że Wójt Gminy Widuchowa Zarządzeniem Nr 801/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 810/2024 z dnia 06 lutego 2024 r. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2024/2025.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego,  na pierwszym etapie postępowania będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 Ustawy z dia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Na drugim etapie postępowania obowiązują kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XIX/221/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz 1444).

Kryteria - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązują kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XIX/222/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz 1445).

Kryteria - rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej.


 

czytaj więcej


29 sty
2024

KOLEJNY REKORD PADŁ W WIDUCHOWEJ PODCZAS 32. FINAŁU WOŚP

38 615,32 zł

Taka rekordowa kwota została zebrana podczas Gminnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 28 stycznia 2024 r. w Szkole Podstawowej w Widuchowej,

W organizację włączyli się nauczyciele i uczniowie szkoły, a także Rada Rodziców, Stowarzyszenie "Nadodrzańskie Klimaty", OSP Widuchowa, KS Łabędź Widuchowa, Koło Gospodyń Wiejskich "Lawenda" i Gmina Widuchowa. Wolontariusze: dzieci i dorośli zbierali datki do puszek. Jak co roku, swój wkład wnieśli także  rodzice dzieci i nauczyciele z Gminnego Przedszkola w Widuchowej, organizując wcześniej (jeszcze przed feriami zimowymi) zbiórkę podczas Balu Karnawałowego. a uczniowie szkoły w Widuchowej zorganizowali loterię fantową. Szkoła Podstawowa w Krzywinie przekazała datki zebrane podczas licytacji zorganizowanej w czasie jubileuszowej Gali z okazji 30-lecia LUKS Krzywin.

Pieniądze do puszek zbierano także w Zielonym Zakątku w Widuchowej, gdzie członkowie Stowarzyszenia "Nadodrzańskie Klimaty" przygotowali i częstowali gości pyszną pizzą. Podczas Finału w hali sportowej w Widuchowej zorganizowało turniej halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Widuchowa w kategorii Żak. Strażacy z OSP Widuchowa częstowali gorącą grochówką, a Rada Rodziców zorganizowała słodki poczęstunek - kawę i pyszne domowe wypieki. Przed uczestnikami imprezy zaprezentowały się dzieci z grupy tanecznej „Hipnosic”. W trakcie 32. Finału WOŚP odbyła się licytacja gadżetów wielkoorkiestrowych oraz fantów przekazanych przez mieszkańców, a wcześniej można było wziąć udział w licytacjach internetowych.

Wielkie podziękowania składamy wszystkim zaangażowanym w tegoroczne działania oraz każdej osobie, która wsparła zbiórkę.

czytaj więcej