herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

22 maj
2022

UWAGA! AWARIA SUW W CZARNÓWKU

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. niedziela 22 maja 2022 r. z uwagi na awarię SUW Czarnówko  nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Czarnówko i Pacholęta. Trwa usuwanie skutków awarii, która potrwa kilka godzin.

czytaj więcej


20 maj
2022

UWAGA !! WODA Z UJĘCIA W ŻELECHOWIE JEST JUŻ PRZYDATNA DO SPOŻYCIA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej zawiadamia odbiorców wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z SUW Żelechowo, iż ustąpiły przyczyny poprzednich komunikatów z dnia 18 i 19 maja 2022 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia.

Wyniki analiz próbek wody wykazały, że WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA.. 

czytaj więcej


19 maj
2022

DOSTAWA WODY PITNEJ W ZWIĄZKU Z AWARIĄ SUW ŻELECHOWO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej informuje, że z uwagi na trwającą awarię na Stacji Uzdatniania Wody w Żelechowie, beczkowozy z wodą pitną podstawione są lub będą podstawione w następujących lokalizacjach i godzinach:
- Żelechowo w dniach 19-20.05.2022 dostępny przez cały czas.
- Żarczyn: w dniach 19-20.05.2022 dostępny przez cały czas.
- Krzywin: 19.05.2022 od godziny 15:00 i będzie dostępny, aż do rana oraz 20.05.2022 w godzinach 9:30-11:00
- Kłodowo: 20.05.2022 w godzinach 11:15- 12:30
- Polesiny: 20.05.2022 w godzinach 12:40- 13:30
- Kiełbice: 20.05.2022 w godzinach 13:40- 14:30

Prosimy o powiadomienie sąsiadów.
Przypominamy, że woda na ten moment nadaje się tylko do celów bytowych i sanitarnych. Sytuacja jest monitorowana  i o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Usunięcie awarii i niedogodności z tym związanych nastąpi najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym około południa.

czytaj więcej


18 maj
2022

UWAGA!!! WODA Z SUW ŻELECHOWO CHWILOWO NIEZDATNA DO SPOŻYCIA

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej informuje, że z uwagi na powstałą awarię na Stacji Uzdatniania Wody w Żelechowie zachodzi konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac oraz chlorowania.
W związku z powyższym od dnia dzisiejszego tj. 18 maja 2022 r. do jutra 19 maja 2022 r. (włącznie) woda z SUW nadaje się wyłącznie do celów bytowych i sanitarnych.
W najbliższym czasie ZGK podstawi beczkowozy z wodą do spożycia.
O miejscu i czasie podstawienia beczkowozów będziemy informować na bieżąco.
 
Ograniczenia obejmują miejscowości: Żelechowo, Kiełbice, Pąkowo, Polesiny, Wilcze, Żarczyn, Kłodowo, Krzywin i Krzywinek.

czytaj więcej