herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sportowa młodzież w Widuchowej" - 2021

 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Czerwcowy Festyn Rodzinny" - 2022

 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sport dla wszystkich" - 2022 

 4. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Święto Dyni" - 2022 

 5. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" -2022

 6. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kreatywne warsztaty tworzenia ozdób świątecznych z wykorzystaniem materiałów z recyklingu" - 2022

 7. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sołeckie Mikołajki w Krzywinie" - 2022

 8. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sołeckie Mikołajki w Krzywinie - 2022

 9. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkanie wigilijne w Bolkowicach" - 2022

 10. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sołeckie Mikołajki w Krzywinie" - 2022

 11. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od 05.01.2023 do 30.04.2023 r.

 12. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 05.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

 13. Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023"

 14. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2023 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 15. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 16. Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024"

 17. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2024 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 18. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

 19. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2024 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 20. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 21. Ogłoszenie częściowych wyników konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 22. Ogłoszenie częściowych wyników konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wpisany przez: Andrzej Stachura