herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

12 mar
2019

UROCZYSTE OTWARCIE ULICY BULWARY RYBACKIE W WIDUCHOWEJ

W dniu 12 marca 2019 r. w Widuchowej miała miejsce uroczystość otwarcia zrealizowanej inwestycji "Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej" finansowanej ze środków własnych gminy oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uroczystego otwarcia drogi dokonali: Marszałek Jarosław Rzepa i Wójt Anna Kusy - Kłos. Podczas ceremonii przecięcia wstęgi towarzyszyli im radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Artur Nycz i Olgierd Kustosz oraz nowa Sołtys Sołectwa Widuchowa Ewa Adamiak.

Na Bulwarach Rybackich przy Nadzorze Wodnym zebrali się radni Rady Gminy Widuchowa, członkowie Rady Sołeckiej i mieszkańcy Widuchowej, którzy nie kryli zadowolenia z ukończenia inwestycji składając gratulacje i podziękowania władzom Województwa i Gminy oraz wykonawcy firmie Dankom z Lisiego Pola.

Członkowie Rady Sołeckiej w imieniu mieszkańców wręczyli Panu Marszałkowi, Pani Wójt i gościom reprezentującym Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego kwiaty i upominki na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia. Specjalne prezenty na tę uroczystość przygotowały również dzieci korzystające z Placówki Wsparcia Dziennego.

Dzięki zakończonej inwestycji mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej drogi dojazdowej do drogi powiatowej i centrum miejscowości, a uporządkowany teren nad rzeką i piękna droga wykonana z kostki typu starobruk już dziś zachęcają mieszkańców do spacerów i spędzania czasu nad Odrą.  Koszt inwestycji dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (I etap) zamknął się kwotą  ponad 1,8 mln zł przy dofinansowaniu w wysokości 1 071 389 zł (63,63 %).

 

czytaj więcej


12 mar
2019

WIZYTA MARSZAŁKA JAROSŁAWA RZEPY W WIDUCHOWEJ- PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W ŻELECHOWIE

W dniu dzisiejszym, 12 marca 2019 r., gościliśmy w Widuchowej wyjątkowych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz radni Sejmiku Wojewódzkiego Panowie Artur NyczOlgierd Kustosz.

W czasie wizyty, w Sali Ślubów Urzędu Gminy Widuchowa, została uroczyście podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechowo". Umowę w obecności radnych Sejmiku Województwa i radnych Rady Gminy Widuchowa podpisali Pan Marszałek Jarosław Rzepa i Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy - Kłos.

Inwestycja będzie sfinansowana ze budżetu gminy oraz ze środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski w wysokości  487 100,00 zł. na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to kwota 765 520,83 zł, a otrzymane dofinansowanie zewnętrze stanowi 63,63 %.

czytaj więcej


26 lut
2019

STO LAT TO ZA MAŁO...

W dniu 18 stycznia br. Anna Kusy-Kłos - Wójt Gminy Widuchowa odwiedziła wyjątkową jubilatkę – mieszkankę Krzywina Panią Janinę Makowską, która w dniu 20 stycznia obchodziła setną rocznicę urodzin. Wyjątkowe i bardzo wzruszające spotkanie w gronie najbliższych uświetnili swoją obecnością:
-Sołtys Sołectwa Krzywin – Jadwiga Mazur, przedstawiciel Rady Sołeckiej  - Elżbieta Senko, radni: Agnieszka Szefler   i Grzegorz Gunia oraz przedstawicielki kobiecej  drużyny ADK Szafir  Beata Macioł i Dorota Toporek.


Wójt Gminy Anna Kusy-Kłos życzyła jubilatce zdrowia, pogody ducha i radości serca na kolejne lata. Pani Wójt dołączyła do życzeń bukiet kwiatów, prezent oraz list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawickiego.

czytaj więcej


23 gru
2018

JASEŁKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE

Jak co roku w ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie przygotowują przedstawienie Jasełek. Zwyczaj inscenizacji przedstawiającej historię narodzin Zbawiciela,  jego prześladowania przez Heroda, pojawienie się Gwiazdy Betlejemskiej i  pokłon Trzech Króli wywodzi się z XIII wieku, a do Polski dotarł z Włoch na przełomie XIV i XV wieku. Początkowo postacie Marii, Józefa, Heroda były nieruchome, z czasem w Jasełkach zaczęli występować ludzie. W inscenizacji oprócz postaci biblijnych pojawiły się też zwierzęta i pasterze, a także postacie historyczne. Widowisko nabrało charakteru przedstawienia ludowego, gdzie teksty mówione były gwarą, a oprócz kolęd śpiewano pastorałki i pieśni ludowe o tematyce bożonarodzeniowej.

W tym roku przygotowano piękne inscenizacje jasełkowe w Szkole Podstawowej w Widuchowej i Krzywinie, które przedstawiono dla dzieci i dorosłych. Jak zawsze zadbano o wspaniałą scenografię, piękne stroje, odpowiednie rekwizyty i niezapomniany nastrój, który udzielił się wszystkim biorącym udział w przedstawieniu.

Występujący aktorzy z przejęciem odgrywali swoje role, a występom towarzyszyły najpiękniejsze polskie kolędy. Dzięki pracy i zaangażowaniu uczniów, rodziców i opiekunów mieliśmy po raz kolejny możliwość uczestniczenia w wydarzeniu głęboko zakorzenionym w naszej polskiej tradycji. Przedstawienia Jasełek były także okazją do spotkania mieszkańców i złożenia sobie wzajemnie świątecznych życzeń. Dziękujemy i życzymy dzieciom, rodzicom, mieszkańcom gminy i wszystkim gościom spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku.

czytaj więcej