herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ognicy jest najmniejszą z funkcjonujących na terenie Gminy Widuchowa. Mieści się w samodzielnym budynku zlokalizowanym w centrum wsi, gdzie strażacy mają pomieszczenia do swojej dyspozycji.

Jednostka OSP Ognica liczy 36 pełnoprawnych członków.
Jednostka dysponuje jednym wozem bojowym, jakim jest Ford Transit Furgon 350M.Jednostka OSP Ognica rzadko wykorzystywana jest do działań bojowych. Z tego też powodu jednostka ta nie należy również do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego należą dwie pozostałe.
Ochotnicy z Ognicy wyjeżdżają głównie do lokalnych zagrożeń występujących na terenie miejscowości Ognica jako grupa pierwszego natarcia przed przybyciem pozostałych oraz podczas pożarów lasów i miejsc trudno dostępnych.

 
 SKŁAD ZARZĄDU OSP OGNICA:

Lp.

Imię, nazwisko

Funkcja

1.

Zygmunt Perliński

prezes

2.

Andrzej Winnik

wiceprezes/naczelnik

3.

Agnieszka Smętek

sekretarz

4.

Barbara Fiejtek

skarbnik

5.

Jan Berbeś
 
członek

Wpisany przez: Andrzej Stachura