herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ognicy jest najmniejszą z funkcjonujących na terenie Gminy Widuchowa. Mieści się w samodzielnym budynku zlokalizowanym w centrum wsi, gdzie strażacy mają pomieszczenia do swojej dyspozycji.

Jednostka OSP Ognica liczy 22 pełnoprawnych członków oraz 6 chłopców należących do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Jednostka dysponuje jednym wozem bojowym, jakim jest Ford Transit Furgon 350M.Jednostka OSP Ognica rzadko wykorzystywana jest do działań bojowych. Z tego też powodu jednostka ta nie należy również do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego należą dwie pozostałe.
Ochotnicy z Ognicy wyjeżdżają głównie do lokalnych zagrożeń występujących na terenie miejscowości Ognica jako grupa pierwszego natarcia przed przybyciem pozostałych oraz podczas pożarów lasów i miejsc trudno dostępnych.

 
 SKŁAD ZARZĄDU OSP OGNICA:

Lp.

Imię, nazwisko

Funkcja

Telefon kontaktowy

1.

Andrzej Winnik

prezes

----------

2.

Jarosław Smętek

z-ca prezesa 501-034-672

3.

Piotr Gierasimczyk

naczelnik

416-77-67

4.

Jan Berbeś

sekretarz

416-77-81

5.

Monika Smętek
 
skarbnik
501-034-673

Wpisany przez: Andrzej Stachura