herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ognicy jest najmniejszą z funkcjonujących na terenie Gminy Widuchowa. Mieści się w samodzielnym budynku zlokalizowanym w centrum wsi, gdzie strażacy mają pomieszczenia do swojej dyspozycji.

Jednostka OSP Ognica liczy 22 pełnoprawnych członków oraz 6 chłopców należących do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Jednostka dysponuje jednym wozem bojowym, jakim jest Ford Transit Furgon 350M.Jednostka OSP Ognica rzadko wykorzystywana jest do działań bojowych. Z tego też powodu jednostka ta nie należy również do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego należą dwie pozostałe.
Ochotnicy z Ognicy wyjeżdżają głównie do lokalnych zagrożeń występujących na terenie miejscowości Ognica jako grupa pierwszego natarcia przed przybyciem pozostałych oraz podczas pożarów lasów i miejsc trudno dostępnych.

 
 SKŁAD ZARZĄDU OSP OGNICA:

Lp.

Imię, nazwisko

Funkcja

Telefon kontaktowy

1.

Andrzej Winnik

prezes

----------

2.

Jarosław Smętek

z-ca prezesa 501-034-672

3.

Piotr Gierasimczyk

naczelnik

416-77-67

4.

Jan Berbeś

sekretarz

416-77-81

5.

Monika Smętek
 
skarbnik
501-034-673

Wpisany przez: Andrzej Stachura

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

29 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE - MIKOŁAJKI POD WIATĄ

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.