herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIDUCHOWEJ
adres: ul.Barnima III/1, 74-120 Widuchowa
telefon: (091) 416-72-50
e-mail: biblioteka.wid@pro.onet.pl
www.bip.bibliotekawiduchowa.pl

Katalog elektroniczny zbiorów : www.widuchowa-gbp.sowwwa.pl

Dyrektor: Nina Nowak

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00

Gminna Biblioteka Publiczna od września 2000 roku działa w Zespole Szkół w Widuchowej i jest placówką skomputeryzowaną. Biblioteka nie jest jednak powiązana ze szkołą i posiada odrębny budżet. Od 01 stycznia 2006 r. biblioteka funkcjonuje jako Samorządowa Instytucja Kultury.
W bibliotece zatrudnionych jest 2 pracowników pełnoetatowych i księgowa na 1/8 etatu.

Na dzień 31.12.2014 r. biblioteka posiada 650 czytelników, a roczne wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz sięgają 9.500 woluminów. Księgozbiór wewnątrz biblioteki udostępniany był w ilości 5.500 woluminów. Biblioteka posiada 21.293 woluminów ogółem.

Od stycznia 2005 r w Bibliotece działa Czytelnia Internetowa z trzema stanowiskami dla czytelników, gdzie dostęp do internetu jest bezpłatny. Opracowanie zbiorów odbywa się w systemie komputerowym SOWA. Od 20.06.2014 r. biblioteka i jej filia  pracują w  zintegrowanym systemie zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21, w zakresie modułów: podstawowego z obsługą bibliografii regionalnej, retrokonwersji z protokołem Z39.50, opracowania inwentarza, obsługi wypożyczalni ze statystykami, skontrum oraz zdalnego zamawiania i rezerwowania. 1 sierpnia 2014 r. biblioteka przystąpiła do portalu www.w.bibliotece.pl, ogólnodostępnym serwisie skierowanym do wszystkich użytkowników internetu, zainteresowanych poszukiwaniem oraz wymianą informacji na temat zbiorów gromadzonych w bibliotekach i zasobach prywatnych. Założenie konta czytelnika w wyżej wymienionym portalu jest bezpłatne.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA W KRZYWINIE
adres: ul.Królewiecka 42, 74-121 Krzywin
telefon: (091) 416-75-97
e-mail: krzywin@bibliotekawiduchowa.pl

Biblioteka czynna: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek, czwartek w godzinach 08:00 – 16:00

Filia Krzywińska Biblioteki Publicznej od lutego 2002r. jest skomputeryzowana i działa w budynku Szkoły Podstawowej. Zatrudniony jest tam jeden pracownik pełnoetatowy. Na dzień 31.12.2014 r. w bibliotece zarejestrowanych jest 415 czytelników. Roczne wypożyczenia na zewnątrz wynoszą 7.020 woluminów. Księgozbiór Biblioteki ogółem wynosi 13.369 woluminów.

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

29 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE - MIKOŁAJKI POD WIATĄ

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.