herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

UCHWAŁY RADY GMINY WIDUCHOWA

1. Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.
(
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2019/6530/akt.pdf )

2. Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.
(
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2020/443/akt.pdf )

3. Uchwała Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2020/5587/akt.pdf )

4. Uchwała Nr XXXIII/255/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty
(
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2021/5307/akt.pdf )

5. Uchwała Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2021/5663/akt.pdf )

6. Uchwała Nr XXXIII/257/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa
(
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2021/5665/akt.pdf )

7. Uchwała Nr XXXVI/287/2022 Rady Gminy Widuchowa z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty
(
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2022/882/akt.pdf )

8. Uchwała Nr XXXVII/290/2022 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa
(
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2022/1645/akt.pdf )

9. Uchwała NR XLVI/362/2023 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty
(
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2023/778/akt.pdf )

10. Uchwała NR XLVIII/376/2023 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2023/1942/akt.pdf )


USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1469)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001469/O/D20231469.pdf

Wpisany przez: Andrzej Stachura