herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Regulamin:

 1. Zadać pytanie Wójtowi mogą wszyscy użytkownicy korzystający z sieci Internet.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza potwierdzając zapoznanie się z regulaminem.
 3. Wójt udziela odpowiedzi na zadane pytania możliwie niezwłocznie.
 4. Odpowiedzi na pytania np. z funkcjonowania gminy lub przeprowadzonych bądź planowanych inwestycji, wymagające dodatkowych konsultacji, publikowane będą w terminie do 14 dni roboczych.
 5. Pytanie zostaje opublikowane publicznie z chwilą udzielenia na nie odpowiedzi przez Wójt.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych.
 7. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Wójt.
 8. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 9. Wójt nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
 10. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.

 

Artur Szyszko
data dodania: 2018-04-11 14:07:45

Dzień dobry Chciałem pochwalić za piękną stronę internetową Gminy. Aż miło się z niej korzysta. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam

Wójt Widuchowej
data odpowiedzi: 2018-12-10 18:41:55

Dziękujemy za wyrażenie opinii o naszej stronie internetowej. Miło słyszeć, że podejmowane przez nas dzialania, których celem jest dostarczenie informacji o najważniejszych wydarzeniach w gminie i pracy samorządu lokalnego są wysoko oceniane przez ich odbiorców:  naszych mieszkańców oraz wszystkich czytelników i sympatyków gminnej strony internetowej.

W codziennej pracy nieustannie dążymy do zapewnienia najwyższych standardów jakości i funkcjonalności naszych serwisów internetowych www.widuchowa.pl oraz bip.widchowa.pl. Państwa pozytywne opinie motywują nas do dalszej pracy, aby korzystanie ze strony internetowej Gminy Widuchowa było łatwe i przyjemne, a informacje rzetelne i wyczerpujące. Jeszcze raz w imieniu redaktorów i administratora strony www dziękuję.

Piotr Waydyk
data dodania: 2016-03-07 09:39:48

Proszę o podanie całkowitych kosztów planowanych inwestycji drogowych, tj. drogi dojazdowej do Bolkowic i Bulwarów Rybackich w Widuchowej, (kosztorys plus dokumentacja projektowa) wraz z podaniem terminu składania wniosku i do jakiego programu? W przypadku pozytywnej odpowiedzi instytucji dofinansowującej, prosze o podanie orientacyjnego terminu realizacji inwestycji.

Wójt Widuchowej
data odpowiedzi: 2016-04-13 07:38:37

W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że Gmina Widuchowa złożyła wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) na przebudowę ulicy Bylwary Rybackie w Widuchowej oraz do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Bolkowice. Obydwa wnioski są w trakcie weryfikacji. Po pozytywnej weryfikacji i po przyznaniu dofinansowania będą przeprowadzone przetargi, po których rozstrzygnięciu będą znane koszty i terminy realizacji inwestycji.

Wojciech Linkiewicz
data dodania: 2016-02-18 07:24:21

Witam, moje pytanie związane jest z funkcjonowaniem ZGDDO a dokładniej mówiąc z odbiorem odpadów gabarytowych. W tamtym roku drugi termin odbioru tychże odpadów został odwołany a na ten rok jeszcze nic nie słychać o nowych terminach odbioru gabarytów. Jak dotąd podnoszone są tylko opłaty za wywóz odpadów a ludzi pozostawia się z problemem zalegania gabarytów. Z tego co się orientuję, w innych gminach ( np. Gryfino, Stare Czarnowo )odbiór odpadów jest prowadzony systematycznie i mieszkańcy nie mają problemu z tego typu odpadami. Czy gmina zapewni swoim mieszkańcom odbiór odpadów gabarytowych ?

Wójt Widuchowej
data odpowiedzi: 2016-02-22 00:16:11

       W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że zgodnie zapisem Rozdziału IV § 16 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Widuchowa stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXVII/258/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2014 r., poz. 3199 z późniejszymi zmianami) odpady selektywne, o tórych mowa w  § 3 pkt 2 lit. od e do k  regulaminu (w tym odpady wielkogabarytowe) są odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne nie rzadziej, niż raz w roku według ogłoszonego harmonogramu. Zmianę Regulaminu ustalającą częstotliwość odbioru w/w odpadów na jeden raz w roku wprowadzono Uchwałą Nr VII/57/2015 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 czerwca 2015 r.

      Wracając do sedna sprawy tak, jak Pan zauważył w roku 2015 odpady wielkogabarytowe zostały wywiezione tylko jeden raz, co jest konsekwencją zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Widuchowa. W dniu 09 września 2015 r. Związek Gmin Dolnej Odry (ZGDO) opublikował ogłoszenie o przetargu, w którym przedmiotem zamówienia publicznego jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 16 grudnia 2016 r. Z informacji opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZGDO dowiadujemy się, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu w części X zamówienia dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych z miejscowości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie ZGDO należących do Sektora II (w tym w gminie Widuchowa) wybrano ofertę firmy: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-FIUK Sp. K., Chojnica 2, 78 – 650 Mirosławiec, Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o. o., ul. Narciarska 67, 74-500 Chojna. Usługa miała być świadczona w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.

       W związku z odwołaniem w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, które złożyła do Krajowej Izby Odwoławczej firma Konsorcjum REMONDIS, JUMAR, EKO-MYŚL procedura udzielenia zamówienia publicznego została wstrzymana. Aby zapewnić w nowym roku 2016 odbiór odpadów z terenu ZGDO, Związek udzielił dotychczasowemu wykonawcy zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na okres od 01 stycznia do 31 marca 2016 r. Nie jest mi wiadomym, aby w tym czasie wykonawca planował odbiór odpadów wielkogabarytowych.

       Od dnia 01 kwietnia usługę odbioru odpadów komunalnych zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu przejmie firma konsorcjum PHU EKO-FIUK, Spółka ZGDO, która zobowiązana będzie ustalić i ogłosić harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych. Informacja ta winna zostać podana do wiadomości publicznej na stronach internetowych ZGDO. Również Urząd Gminy Widuchowa niezwłocznie powiadomi mieszkańców na swojej stronie internetowej o terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych miejscowościach.