herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

24 kwi
2017

WŁĄCZ SIĘ W AKCJĘ POMOCY POSZKODOWANYM W POŻARZE

Mimo sprawnej akcji strażaków podczas pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Rynickiej w Krzywinie, który miał miejsce w dniu 23 kwietnia 2017 r. straty poniesione przez mieszkańców są ogromne. W ciągu kilku godzin stracili oni dach nad głową i dorobek życia.
Gmina Widuchowa uruchomiła konto bankowe Urzędu w Banku Spółdzielczym w Gryfinie Oddział w Widuchowej, na które osoby chcące wspomóc poszkodowanych w pożarze mogą przekazać darowiznę.

Nr konta do wpłat:

82-9377-0000-0200-0244-2002-0001

Urząd Gminy Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
74-120 Widuchowa

Tytuł przelewu: Darowizna na cel pomocy pogorzelcom z m. Krzywin.

Pomoc z ramienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej koordynuje Pani Maria Woźniak tel. (91) 416 72 55 wew. 41, a z ramienia Urzędu Gminy Pan Andrzej Stachura tel. (91) 416 72 55 wew. 23.

Nie bądźmy obojętni na ludzką tragedię, otwórzmy swoje serca i podajmy swoje ręce w geście solidarnej pomocy.
Wójt Gminy Widuchowa
       Anna Kusy-Kłos

czytaj więcej


24 kwi
2017

WOJEWÓDZKI ZJAZD ZWIĄZKU OSP RP WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W dniu 22 kwietnia w Policach odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego, podczas którego podsumowano działalność Oddziału i wybrano nowe władze. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i krajowych Związku z Prezesem Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemarem Pawlakiem oraz delegaci powiatów na Zjazd Wojewódzki. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Wicemarszałek Jarosław Rzepa.

W wyniku przeprowadzonych wyborów czwórka delegatów z naszego powiatu będzie pełnić nowe ważne funkcje w Związku:
V-ce Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego został dh Paweł Trzaskoś z Trzcińska Zdroju, a funkcję Sekretarza pełnić będzie dh Anna Kusy-Kłos z Widuchowej.

Delegatem na Zjazd Krajowy Związku został dh Adam Cybort z Mieszkowic, a dh Henryk Jakubowski z Cedyni wszedł w skład Sądu Honorowego.

czytaj więcej


21 kwi
2017

KOMUNIKAT ZGK W WIDUCHOWEJ O PRZERWACH W DOSTAWIE WODY.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej informuje, że w wyniku braku energii elektrycznej w stacji uzdatniania wody w Bolkowicach /powiadomienia ENEA Operator tel. 991/ nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Bolkowice, Lubicz, Lubiczyn, Stacja PKP Widuchowa w dniach:

czytaj więcej