herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

07 wrz
2023

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI SAMORZĄDU I OŚWIATY RADY GMINY WIDUCHOWA

W dniu 12 września 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Realizacja zadań gminy związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, zapoznanie się ze stanem technicznym infrastruktury stacji uzdatniania wody oraz z inwestycjami zrealizowanymi w roku 2022 – posiedzenie wyjazdowe.

czytaj więcej