herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

26 lip
2018

TRWA MONTAŻ PLACÓW ZABAW - DŁUGO OCZEKIWANA INWESTYCJA DOTARŁA DO SZCZĘŚLIWEGO FINAŁU

W czwartek 26 lipca 2018 r. rozpoczął się montaż nowych placów zabaw. w czterech miejscowościach: Krzywin, Rynica, Żarczyn i Dębogóra. Gmina Widuchowa otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 67 208,00 zł  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstaną place o wartości ok 25 tys. zł każdy.

Pierwszy plac został zamontowany w Dębogórze, jeszcze w czwartek stanie nowy plac zabaw w Krzywinie. Pozostałe dwa place zabaw będą gotowe do końca lipca b.r.

  

Pracownicy wykonawcy podczas prac montażowych w Krzywinie

czytaj więcej


26 lip
2018

UWAGA UPAŁY!!!

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem upałów drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14:00 dnia 26.07.2018 do godz. 20:00 dnia 28.07.2018 r.
Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C.
Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

czytaj więcej


26 lip
2018

WÓJT ANNA KUSY-KŁOS PODPISAŁA UMOWĘ DOFINANSOWANIA PROJEKTU BUDOWY OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI

W dniu 25 lipca 2018 r. w przerwie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Widuchowa, niezwłocznie po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmiany budżetu, Wójt Anna Kusy-Kłos i Skarbnik Marcin Bachta podpisali w imieniu beneficjenta - Gminy Widuchowa umowę dofinansowania budowy Otwartych Stref Aktywności OSA.

W uchwale zmieniającej budżet Rada Gminy zagwarantowała kwotę 164 463  zł jako wkład własny niezbędny do realizacji przedsięwzięcia. Łączny koszt projektu to 291.730 zł, czego 127.267 zł to środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na sfinansowanie wykonania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności. Strefy (OSA) powstaną w miejscowościach: Widuchowa (wariant rozszerzony), Lubicz, Czarnówko, Marwice Żarczyn (wariant podstawowy).

czytaj więcej