herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

02 lip
2024

WERYFIKACJA ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ORAZ KOMPOSTOWNIKÓW W LUBICZU

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy o kontynuacji cyklu kontroli posiadania zbiorników bezodpływowych/oczyszczalni przydomowych oraz kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów na terenie gminy Widuchowa.
Prosimy o umożliwienie dokonania oględzin. W trakcie kontroli będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna kontrolowanych urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych i bioodpadów. W dalszej kolejności, już w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa będą porównywane ilości zużytej wody do ilości wywiezionych nieczystości ciekłych przez uprawnione do tego podmioty.
Miejscowością podlegającą kontroli będzie Lubicz (kontrola przewidziana w dniach 08.07.2024 r. - 09.07.2024 r.).

czytaj więcej


28 cze
2024

DOBIEGAJĄ KOŃCA PRACE NA UL.POLNEJ W KRZYWINIE

W środę i czwartek tj. 26-27 czerwca układane były kolejne warstwy masy bitumicznej na ul.Polnej w Krzywinie. Droga nabiera właściwych parametrów technicznych i chociaż do zakończenia inwestycji pozostało jeszcze sporo do zrobienia, to już dziś cieszy swoim wyglądem.

czytaj więcej


28 cze
2024

SESJA ABSOLUTORYJNA ZA NAMI

25 czerwca odbyła II sesja Rady Gminy Widuchowa. Porządek sesji obejmował przedstawienie „Raportu o stanie Gminy za rok 2023” i rozpatrzenie 11 uchwał. Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wójtowi Pawłowi Wróblowi wotum zaufania oraz udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

czytaj więcej


28 cze
2024

WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW ORAZ GRATULACJE DLA SOŁTYSÓW

II sesja Rady Gminy Widuchowa rozpoczęła się od uroczystego wręczenia gratulacji dla absolwentów szkół podstawowych, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce.
Z rąk Wójta Gminy Widuchowa Pawła Wróbla, zastępcy Wójta Andrzeja Stachury oraz Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa Bogdana Kosmalskiego dyplomy uznania, listy gratulacyjne oraz pamiątkowe pióro otrzymali:
-Amelia Szefler
-Kacper Raciborski
-Mieszko Kauwa
-Jakub Jarząb
-Dmytro Bakhmetiev (nieobecny)

czytaj więcej