herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

27 mar
2019

WYBORY SOŁECKIE W PACHOLĘTACH I CZARNÓWKU

We wtorek 26 marca 2019 r. zebrania wyborcze odbyły się w dwóch sołectwach: Czarnówko i Pacholęta. Dzięki dużej frekwencji zebrania odbyły się w pierwszym terminie.
Na funkcję Sołtysa mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury. Nowym Sołtysem Sołectwa Czarnówko została Pani Daniela Mach. W skład trzyosobowej rady Sołeckiej weszli: Paulina Kurzeja, Piotr Wermuth i Anna Baranowska.


W Pacholętach mieszkańcy ponownie wybrali Sołtysem Stanisława Czyża. Wybrano również nową Radę Sołecką w składzie: Maria Markowicz, Jolanta Juzyszyn, Czesław Głowacki, Piotr Gmiński i Adrian Stawierej.

Gratulujemy wyboru wszystkim Państwu - Sołtysom i członkom Rad Sołeckich. Życzymy satysfakcji z pełnienia ważnych funkcji społecznych oraz wielu sukcesów w pracy na rzecz i dla dobra mieszkańców Sołectw Pacholęta i Czarnówko.


czytaj więcej


27 mar
2019

POWIATOWE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

W dniu 26 marca 2019 r. siedmioro uczniów z terenu Gminy Widuchowa wzięło udział w zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gryfinie oraz Gryfińskim Domem Kultury 40. eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

czytaj więcej


25 mar
2019

W MARWICACH WYBRANO SOŁTYSA I RADĘ SOŁECKĄ

Rozpoczął się ostatni cykl zebrań wyborczych w sołectwach. W dniu 25 marca 2019 r. Wójt Anna Kusy - Kłos zwołała zebranie wiejskie w Marwicach. Duże zainteresowanie i frekwencja mieszkańców pozwoliły rozpocząć zebranie już w pierwszym terminie. W wyborach Sołtysa jedynym kandydatem był dotychczasowy Sołtys Zygmunt Dębski, który zdobył wszystkie głosy i został ponownie wybrany Sołtysem Sołectwa Marwice na nową kadencję.

Mieszkańcy ustalili liczebność nowej Rady Sołeckiej. Do pięcioosobowej Rady zostali wybrani: Norbert Grygorcewicz, Justyna Poręba, Katarzyna Nazar, Marek MakowskiHelena Mysiak.

Nowemu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej gratulujemy wyboru i życzymy wielu udanych przedsięwzięć w czasie obecnej kadencji, zadowolenia i satysfakcji z pracy na rzecz swojej miejscowości i mieszkańców Sołectwa Marwice.

czytaj więcej


22 mar
2019

ŁUKASZ KOSMALSKI PONOWNIE WYBRANY SOŁTYSEM SOŁECTWA DĘBOGÓRA

Ostatnie w tym tygodniu zebranie wyborcze odbyło się piątek 22 marca 2019 r. w Dębogórze. W wyborach Sołtysa Sołectwa Dębogóra jedynym kandydatem był Łukasz Kosmalski, który  otrzymał 100 % głosów obecnych na zebraniu mieszkańców i będzie pełnił funkcję Sołtysa przez kolejną kadencję.

Mieszkańcy wybrali także czteroosobową Radę Sołecką, w skład której weszli: Bogusława Siebert, Sylwia Bachur, Kazimierz Bachur i Paulina Olejniczak.

W zebraniu Pani Wójt Annie Kusy - Kłos towarzyszyli radni Rady Gminy Widuchowa: Bogusława Siebert, Janusz Kulka i Przewodniczący Rady Dariusz Filipiak oraz Paweł Wróbel - radny Rady Powiatu w Gryfinie.

Nowo wybranemu Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej gratulujemy wyboru i życzymy wyłącznie sukcesów w pracy na rzecz Sołectwa wierząc jednocześnie, że nie zabraknie im dobrych pomysłów, wytrwałości i konsekwencji w ich realizacji oraz że w swoich działaniach wspierać ich będą wszyscy mieszkańcy Dębogóry.

czytaj więcej