herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

04 lis
2018

TRWA PRZEBUDOWA ULICY BULWARY RYBACKIE W WIDUCHOWEJ

Dokładnie miesiąc temu na placu budowy pojawił się ciężki sprzęt firmy DANKOM, która realizuje w Widuchowej inwestycję - przebudowę ul. Bulwary Rybackie. Długo oczekiwana przebudowa położonej nad brzegiem Odry ulicy w ciąg pieszo jezdny powstaje przy udziale środków pochodzących z budżetu gminy oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Realizowany I etap inwestycji, który ma kosztować 1 873 780,35 zł został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego kwotą  w wysokości 1 071 389 zł (63,63 %).

Obecnie trwają prace na dwóch odcinkach: 1. od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku ul. Mostowej (obok dawnego Urzędu Celnego), 2. od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Żeromskiego. Razem z budową ciągu pieszo-jezdnego trwa przebudowa sieci teletechnicznej. Na placu budowy zgromadzono niezbędne materiały: kruszywo, krawężniki i kostkę brukową. Mamy nadzieję, że dobra pogoda utrzyma się i wkrótce wykonawca ułoży kostkę na pierwszych odcinkach Bulwarów Rybackich.

 


Przebudowa ul. Bulwary Rybackie w Widuchowej

czytaj więcej


20 paź
2018

WIĘKSZA DOTACJA MARSZAŁKA NA DROGĘ W MARWICACH

W czwartek 18 października Wójt Anna Kusy - Kłos podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę na zwiększenie dotacji na przebudowę drogi w miejscowości Marwice o dł. 1,025 km.  Przewidywany koszt zadania wynosi 464 499,08 zł. Początkowo otrzymaliśmy  dofinansowanie w kwocie 82 088,85 zł -17 % (umowa podpisana w dniu 11 czerwca 2018 r.). 

W październiku kwota dofinansowania ulegla zwiększeniu do 136 469 zł (29 %).  Wydłużono także termin realizacji inwestycji do końca 2018 roku.

czytaj więcej


20 paź
2018

RUSZA BUDOWA PIERWSZYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE WIDUCHOWA

W czwartek 18 października przedstawiciel wykonawcy - EKOFIRMA Przemysław Gruszka z Ostrowca Świętokrzyskiego złożył wizytę w naszej gminie w celu przygotowania zaplecza logistycznego dla inwestycji: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa. W nadchodzącym tygodniu na miejscu budowy pojawi się ciążki sprzęt i materiały i rozpocznie się budowa. Pierwsze przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną w miejscowości Marwice. 

Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - Gospodarka wodno-ściekowa". Wartość dofinansowania - 318 167 zł.

czytaj więcej


19 paź
2018

FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE WIDUCHOWA 2018

17. edycja Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE to wydarzenie bez precedensu w skali Pomorza. Niewielka wieś przyciąga niezwykle zdolnych młodych wokalistów z całej Polski, dając im możliwość występu w profesjonalnych warunkach scenicznych. W tym roku w składzie Jury gościliśmy niekwestionowany autorytet w zakresie śpiewu Panią Elżbietę Zapendowską.
Do konkursu zakwalifikowano 25 wokalistów z ponad setki zgłoszeń, co sprawiło, że poziom wykonawczy był najwyższy w historii festiwalu. 
Muzycznym gościem Festiwalu był Abraham Kenner III, który dał niepowtarzalny koncert.

Galeria fotografii


Werdykt XVII Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE 2018

Jury: Elżbieta Zapendowska, Katarzyna Buja-Kazuba, Joanna Zawłocka, Piotr Ostrowski i Abraham Kenner III

10 równorzędnych wyróżnień (100 zł)
Wiktoria Holka - Budzyń
Julia Zawadzka - Widuchowa
Hanna Rojek - Stargard
Wanesa Adamska - Chojna
Natalia Kawszyn - Płock
Martyna Bartosewicz - Chojna
Liwia Żych - Stargard
Gabriela Jeleń - Michałowice
Zofia Kubowicz - Gryfino
Katarzyna Szulc - Bielawa

Wyróżnienia specjalne:
-wyróżnienie wykonawcy z powiatu gryfińskiego - Wanesa Adamska - Chojna (100 zł) - fundator: Stanisław Kurcz
- wyróżnienie Wójta Gminy Widuchowa Anny Kusy Kłos dla wyróżniającej się osobowości scenicznej: Oleksandr Sukhomlin - Warszawa (mikrofon pojemnościowy)
- wyróżnienie specjalne Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (500 zł)- Natalia Kawszyn - Płock

kategoria I: 13-15 lat
III ms. Michał Słobodzian - Koszalin - 300 zł: fundator - Przemysław Kaweński - kawenski.pl
II ms. Ida Szebla - Bielawa - 400 zł: fundator - Armarol Lubiczyn
I ms. Martyna Ćwik - Koszalin - 500 zł: fundator - Dorota i Konrad Harasiowie - HARAŚ Stomatologia

kategoria II: 16-21 lat
III ms. Wiktoria Granas - Legnica - 300 zł: fundator - Małgorzata i Andrzej Stachurowie
II ms. Oleksandr Sukhomlin - Warszawa - 400 zł: fundator - Anna i Bartłomiej Wróblowie
I ms. Nailah Vitha - Stargard - 500 zł: fundator - Starosta Gryfiński Wojciech Konarski

Grand Prix - nagroda Wójta Gminy Widuchowa 1000 zł:
Hanna SZTACHAŃSKA - Poznań

 

czytaj więcej