herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

27 mar
2019

WSZYSTKIE SOŁECTWA W GMINIE WIDUCHOWA PO WYBORACH SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH

Zakończył się trwający ponad miesiąc cykl zebrań wiejskich zwołanych przez Wójt Annę Kusy - Kłos, których celem były wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Zebrania wyborcze odbyły się w 14 sołectwach - we wszystkich wybrano nowych sołtysów, w 13 sołectwach wybrano nowe Rady Sołeckie.

Ostatnie zebranie odbyło się w dniu 27 marca 2019 r. w Bolkowicach. Nowym Sołtysem został wybrany ponownie Jan Bachłaj, który otrzymał głosy wszystkich wyborców obecnych na zebraniu. Mieszkańcy ustalili liczebność Rady Sołeckiej na 5 osób. W wyniku wyborów w skład Rady Sołeckiej Sołectwa Bolkowice weszli: Kazimiera Adamiak, Barbara Czupryńska, Małgorzata Kąkolewska, Grzegorz Kąkolewski i Marlena Śledzik.

Wójt Anna Kusy - Kłos złożyła nowemu Sołtysowi i Członkom Rady Sołeckiej gratulacje oraz życzenia  pomyślnej realizacji wszystkich przedsięwzięć dla dobra całej społeczności Sołectwa Bolkowice. W zebraniu wiejskim uczestniczył także Zbigniew Pałka - Radny Rady Gminy Widuchowa (Okręg 10).

  

czytaj więcej


27 mar
2019

WYBORY SOŁECKIE W PACHOLĘTACH I CZARNÓWKU

We wtorek 26 marca 2019 r. zebrania wyborcze odbyły się w dwóch sołectwach: Czarnówko i Pacholęta. Dzięki dużej frekwencji zebrania odbyły się w pierwszym terminie.
Na funkcję Sołtysa mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury. Nowym Sołtysem Sołectwa Czarnówko została Pani Daniela Mach. W skład trzyosobowej rady Sołeckiej weszli: Paulina Kurzeja, Piotr Wermuth i Anna Baranowska.


W Pacholętach mieszkańcy ponownie wybrali Sołtysem Stanisława Czyża. Wybrano również nową Radę Sołecką w składzie: Maria Markowicz, Jolanta Juzyszyn, Czesław Głowacki, Piotr Gmiński i Adrian Stawierej.

Gratulujemy wyboru wszystkim Państwu - Sołtysom i członkom Rad Sołeckich. Życzymy satysfakcji z pełnienia ważnych funkcji społecznych oraz wielu sukcesów w pracy na rzecz i dla dobra mieszkańców Sołectw Pacholęta i Czarnówko.


czytaj więcej


27 mar
2019

POWIATOWE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

W dniu 26 marca 2019 r. siedmioro uczniów z terenu Gminy Widuchowa wzięło udział w zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gryfinie oraz Gryfińskim Domem Kultury 40. eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

czytaj więcej


26 mar
2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Widuchowa w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

czytaj więcej