herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

27 lip
2022

PROGRAM "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" W GMINIE WIDUCHOWA

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, finansowany ze  środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

czytaj więcej


26 lip
2022

KONTYNUACJA WERYFIKACJI ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I KOMPOSTOWNIKÓW

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy o kontynuacji cyklu kontroli posiadania zbiorników bezodpływowych/oczyszczalni przydomowych oraz kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów na terenie gminy Widuchowa.
Prosimy o umożliwienie dokonania oględzin. W trakcie kontroli będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna kontrolowanych urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych i bioodpadów.

Miejscowością podlegającą obecnie kontroli będzie Dębogóra.

czytaj więcej


25 lip
2022

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO WYPEŁNIENIA ANONIMOWEJ ANKIETY

Szanowni Państwo, zapraszamy do wypełnienia ankiety o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego”, który obejmuje gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Widuchowa.
Badanie mieszkańców będzie trwało przez cały sierpień.
Do tego czasu będzie aktywny link:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8vervlrc

czytaj więcej