herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

01 sie
2018

JUBILEUSZ 25 LECIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI "ARMAROL"

W ubiegłym tygodniu, 26 lipca 2018 r., minęło 25 lat działalności Spółki "ARMAROL" z siedzibą w Lubiczynie. Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu wizytę w siedzibie Spółki złożyła Wójt Anna Kusy - Kłos i spotkała się z przedstawicielami Zarządu Arturem Uszyńskim, Stanisławem Kurczem i Norbertem Szumskim. Wójt przekazała na ich ręce gratulacje i serdeczne życzenia oraz podziękowała w imieniu własnym i mieszkańców gminy za wieloletnią owocną współpracę. Niewiele przedsiębiorstw może się poszczycić tak długim okresem działalności i tak znaczącym dorobkiem jak Spółka "ARMAROL" dlatego warto w sposób szczególny podkreślić ten dorobek i docenić wkład pracy całego Zarządu oraz pracowników spółki.

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „ARMAROL” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczynie powstało w roku 1993 po likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnego. Spółka rozpoczęła swoją działalność na gruntach byłych Zakładów Rolnych w Widuchowej, Bolkowicach i Czarnówku dzierżawionych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP). Obecnie Spółka gospodaruje na powierzchni 800 ha, z czego większość stanowi jej własność.

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej, produkuje głównie pszenicę i rzepak oraz prowadzi hodowlę trzody chlewnej. W okresie działalności Spółka zmodernizowała bazę materialną przejętą od Agencji i dysponuje dziś nowoczesną suszarnią, magazynem zbożowym, chlewnią oraz nowoczesnymi maszynami rolniczymi. Na własne potrzeby produkuje paszę dla zwierząt z wysokiej jakości zboża.
 

Firma jest pracodawcą dla mieszkańców gminy Widuchowa, zatrudnionych na umowach o pracę. W obecnej sytuacji, gdzie notuje się znaczny wskaźnik bezrobocia Spółka przyczynia się do jego obniżenia dając utrzymanie dla około 100 osób – pracowników i ich rodzin.
 

Spółka „ARMAROL” poza działalnością w sferze zawodowej jest znanym i aktywnym podmiotem zaangażowanym w życie i rozwój lokalnej społeczności. Zarządzający Spółką -mieszkańcy gminy Widuchowa - od lat chętnie i bezinteresownie uczestniczą w różnych przedsięwzięciach o charakterze społecznym, sponsorują działalność stowarzyszeń KS Łabędź Widuchowa i OSP, wspierają finansowo i organizacyjnie oraz patronują małym i większym, wiejskim i gminnym inicjatywom.
 

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „ARMAROL” Sp. z o.o. jest najlepszym przykładem na to, że dobre zarządzanie niewielką firmą może nie tylko być źródłem jej sukcesu ekonomicznego, ale w znaczący sposób dzięki aktywności i zaangażowaniu jej właścicieli wpływać na życie lokalnej społeczności w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców, którzy dzięki uzyskanemu wsparciu gotowi są podejmować nowe, kolejne wyzwania i inicjatywy. W imieniu mieszkańców składamy Zarządowi Spółki "ARMAROL" gorące podziękowania i życzymy dalszych sukcesów.

czytaj więcej


31 lip
2018

W OGNICY TEŻ POWSTANIE PLAC ZABAW - WÓJT ANNA KUSY - KŁOS PODPISAŁA ZLECENIE MONTAŻU PLACU

Z pewnością niniejsza informacja ucieszy mieszkańców sołectwa Ognica, szczególnie tych najmłodszych, którzy czekają na nowy plac zabaw. Dziś Wójt Anna Kusy - Kłos podpisała zlecenie na zakup, transport i montaż placu zabaw w Ognicy. Nowy plac powstanie w ciągu 30 dni.  Na realizację tej inwestycji środki przeznaczyło Sołectwo. Wcześniej wykonano projekt zagospodarowania terenu i sami mieszkańcy z katalogu wybrali zestaw elementów prezentowany na planszach. Powstanie zatem kolejny wymarzony, bezpieczny plac zabaw dla dzieci.


Wybrany  z katalogu ekologiczny zestaw metalowy nr 5

 

czytaj więcej


30 lip
2018

KOLEJNE KOLOROWE PLACE ZABAW POWSTAJĄ W ŻARCZYNIE I RYNICY

Zgodnie z obietnicą Wójt Anny Kusy-Kłos i zgodnie z umową zawartą z wykonawcą do końca lipca 2018 r. powstaną cztery nowe place zabaw dofinansowane w znacznej części przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wbrew obawom i zaniepokojeniu niektórych zainteresowanych mieszkańców Rynicy wójt dotrzymała słowa - powstał nowy, piękny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci, a centrum miejscowości nabrało żywych kolorów. Jeszcze w czasie trwających wakacji dzieci i mamy będą mogły spędzić wiele czasu korzystając z nowoczesnych urządzeń i cieszyć się z nowej potrzebnej i oczekiwanej inwestycji.

Inwestycja w bezpieczny plac zabaw to dobrze wydane pieniądze na infrastrukturę rekreacyjną, która  służyć będzie wszystkim mieszkańcom Rynicy i z całą pewnością wpłynie na poprawę estetyki miejscowości.


W poniedziałek 30 lipca 2018 r. w Żarczynie zastaliśmy pracowników montujących urządzenia na placu zabaw. Pomimo upalnej pogody i wyjątkowo twardego podłoża, wymagającego użycia specjalistycznego sprzętu, prace postępowały zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wykonawca w terminie do 31 lipca zakończy wszystkie roboty, a odbiór techniczny czterech placów zabaw zaplanowano na pierwszy tydzień sierpnia. Teren w Żarczynie, na którym rok temu odbywały się Gminne Dożynki wzbogaci się jeszcze w tym roku  o Otwartą Strefę Aktywności (OSA).

Dzięki mądrej "polityce finansowej" całej Rady Sołeckiej i Pani Sołtys Krystyny Sztuki,  nieustannym zabiegom radnego Zbigniewa Dwojaka, pomocy organizacyjnej gminy (przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie) i osobistym staraniom Wójt Anny Kusy-Kłos Żarczyn będzie posiadał nowoczesne i funkcjonalne centrum rekreacyjno - sportowe, z którego będą korzystać mieszkańcy i z pewnością zadbają o to miejsce tak, aby służyło wszystkim jak najdłużej.

czytaj więcej