herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

13 lis
2018

APEL DO LUDZI DOBREJ WOLI O POMOC DLA POGORZELCÓW !!!

Dnia 31.10.2018 r. w wyniku pożaru rodziny z Mieszkowic w województwie zachodniopomorskim straciły dobytek całego życia. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry wraz z Wójtami i Burmistrzami Gmin członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry  zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc finansową dla Pogorzelców.

czytaj więcej


11 lis
2018

GMINNE OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


W sobotę 10 listopada 2018 r. w Widuchowej odbyły się uroczyste obchody 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym, skąd uczestnicy w marszu z pocztami sztandarowymi na czele przybyli do szkoły podstawowej, gdzie odbyła się uroczysta akademia z udziałem władz gminy, zaproszonych gości i mieszkańców gminy Widuchowa.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego wszystkich przybyłych na uroczystość powitała gospodarz gminy Pani Wójt Anna Kusy - Kłos. W swoim wystąpieniu podkreśliła ogromny wysiłek pokoleń naszych rodaków i trudną drogę Narodu polskiego do upragnionej Niepodległości. Pani Wójt złożyła mieszkańcom i gościom najserdeczniejsze życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Na uroczystej akademii w Widuchowej mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli władz oświatowych z Zachodniopomorskim Wicekuratorem Oświaty Jerzym Sołtysiakiem, księży, dyrektorów szkół, przedszkola i biblioteki, radnych i sołtysów, prezesów i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli Koła Sybiraków, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz mieszkańców naszej gminy.

 

Po okolicznościowych przemówieniach gości odbyły się inscenizacja oraz występy artystyczne, w których zaprezentowali się: zespół ludowy "Macierzanka" z Pacholąt, dziecięcy zespół folklorystyczny "Niezabudki", dzieci z gminnego przedszkola oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Widuchowej.

czytaj więcej


08 lis
2018

INFORMACJA GOPS WIDUCHOWA.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej informuje, że Świadczenie 300+ przysługuje również rodzicom pracującym za granicą. W związku z powyższym rodziny, które nie złożyły wniosków na Świadczenie Dobry Start  (300+), proszone są o pilne zgłoszenie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej.

czytaj więcej


05 lis
2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

czytaj więcej