herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

06 cze
2024

STANISŁAW CZYŻ PONOWNIE SOŁTYSEM SOŁECTWA PACHOLĘTA

Pan Stanisław Czyż został wybrany sołtysem sołectwa Pacholęta na kolejną kadencję. W zebraniu uczestniczyło 35 mieszkańców, którzy wybrali także pięcioosobową radę sołecką, w skład której weszli: Piotr Gmiński, Czesław Głowacki, Anita Stawierej, Karolina Kaczor i Justyna Czyż.
Sołtysowi i radzie sołeckiej życzymy wytrwałości i realizacji wielu pomysłów na rzecz mieszkańców Pacholąt.

czytaj więcej


05 cze
2024

MAGDALENA WINIARSKA NOWYM SOŁTYSEM SOŁECTWA BOLKOWICE

W dniu 04 czerwca odbyło się zebranie wiejskie celem wybrania sołtysa i rady sołeckiej w Bolkowicach. W zebraniu uczestniczyło 43 mieszkańców, którzy spośród siebie wybrali na stanowisko sołtysa Panią Magdalenę Winiarską, która była jedyną kandydatką. W skład rady sołeckiej weszli: Agnieszka Król, Dorota Dobrychłop, Rafał Winiarski, Władysława Ćwirko i Andrzej Budkiewicz.
Pani sołtys i radzie sołeckiej składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności Bolkowic.
Wyrazy uznania i podziękowania składamy dla Pana Jana Bachłaja, dotychczasowego sołtysa za wieloletnie zaangażowanie i wiele wspaniałych działań w sołectwie.

czytaj więcej


05 cze
2024

DANIELA MACH PONOWNIE SOŁTYSEM SOŁECTWA CZARNÓWKO

Pani Daniela Mach została wybrana sołtysem sołectwa Czarnówko na kolejną kadencję. W skład rady sołeckiej weszli: Paulina Kurzeja, Natalia Kloske i Piotr Wermuth.  Serdecznie gratulujemy nowo wybranym członkom rady sołeckiej i Pani sołtys oraz życzymy wytrwałości i pomysłowości w działaniu na rzecz mieszkańców Czarnówka.
Należy wyróżnić mieszkańców, którzy licznie przybyli na zebranie. Na listę obecności wpisało się aż 48 mieszkańców.

czytaj więcej


05 cze
2024

KOLOROWY PRZYSTANEK W CZARNÓWKU

W gminie Widuchowa powstał czwarty kolorowy przystanek. Tym razem w ten oryginalny sposób odnowiono obiekt w Czarnówku. Pomysł wypłynął od mieszkańców, którzy współtworzyli ostateczną wersję. W poprzedniej epoce przystanek służył jako punkt odbioru mleka, stąd pojawiło się nawiązanie do tych czasów. Nie mogło zabraknąć także kościoła, który stanowi główny akcent architektoniczny miejscowości oraz pięknej jaworowej alei, czy dawnego pałacu, który pamiętają najstarsi mieszkańcy.
Malowaniem zajęły się lokalne artystki Barbara Szczawik i Jolanta Berowska. Niedługo przed nimi kolejne wyzwanie. Tym razem pomalowany zostanie przystanek w Marwicach.

czytaj więcej