herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

13 sty
2020

OBOWIĄZUJĄCY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Udostępniamy do pobrania w pliku PDF obowiązujący wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

WZÓR DEKLARACJI - PDF

Plik można samodzielnie pobrać, a następnie wydrukować formularz deklaracji i wypełnić. 
Deklaracje w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 01,  w sekretariacie Urzędu pokój 11 oraz u Sołtysów

Sposób obliczenia wysokości opłaty wyjaśnia poniższa plansza:

UDZIELIMY POMOCY W WYPEŁNIENIU DEKLARACJI

W przypadku wątpliwości związanych z wypełnieniem deklaracji nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkiej pomocy na miejscu, w Urzędzie Gminy, przed złożeniem deklaracji oraz telefonicznie pod nr 91 416 72 55 wew. 28 lub 35.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ DEKLARACJE

Deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Gminy (pok. nr 01, pok. nr 11), możecie je Państwo również wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa lub przesłać do nas za pośrednictwem platformy ePUAP.

czytaj więcej


10 sty
2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEJ STRATEGII ROZWOJU GMINY WIDUCHOWA NA LATA 2020-2030

Szanowni Państwo.

Gmina Widuchowa rozpoczęła prace nad nową strategią rozwoju na lata 2020-2030, dzięki której wskażemy nowe kierunku rozwoju. Budowę strategii rozpoczniemy od  licznych konsultacji społecznych, adresowanych do mieszkańców gminy, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli lokalnego biznesu, rolników.  Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia naszych mieszkańców.

Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, najbliższych oczekiwaniom i potrzebom społeczności Gminy Widuchowa

WSZELKIE WSKAZÓWKI, UWAGI, PROPOZYCJE PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES EMAIL: isr@widuchowa.pl

czytaj więcej


03 sty
2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO SEGRAGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Uprzejmie informujemy, że dla mieszkańców, którzy do tej pory nie segregowali odpadów, są dostępne worki do selektywnie zebranych odpadów, które można odebrać u Sołtysów oraz w Urzędzie Gminy Widuchowa.

Ponadto informujemy, że firma odbierająca odpady będzie wymieniała zużyte worki na nowe, przy ich odbiorze zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Widuchowa.

Wykaz punktów odbioru worków poniżej (po rozwinięciu okna) lub do pobrania w pliku PDF.

czytaj więcej