herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

17 lip
2017

DOTACJE NA INWESTYCJE W PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH.

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

czytaj więcej


12 lip
2017

PRZEJAZD POD WIADUKTEM NA DRODZE Z KRZYWINA DO RYNICY ZAMKNIĘTY DO 31 SIERPNIA 2017 r.

Informujemy mieszkańców, że z powodu remontu  wiaduktu kolejowego w miejscowości Krzywin, znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1383Z (z Krzywina do Rynicy) przejazd pod wiaduktem będzie zamknięty od dnia 3 lipca do 31 sierpnia br. Objazdy zorganizowano drogą krajową nr 31 i drogą wojewódzką nr 122, o czym informują umieszczone znaki drogowe. Informacje zarządcy drogi w tej sprawie zostały zamieszczone w prasie lokalnej. Prace remontowe linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny oraz wiaduktu w Krzywinie wykonuje firma Maxbud ze Stargardu.


 

czytaj więcej


11 lip
2017

LIST PREZESA KRUS

 List Prezesa KRUS adresowany jest  do rolników i dzieci z terenów wiejskich, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych podczas wakacji  i nieangażowaniu ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

czytaj więcej


08 lip
2017

GOŚCILIŚMY XXII FLIS ODRZAŃSKI

W  dniach 5-6 lipca b.r. Widuchowa gościła uczestników XXII Flisu Odrzańskiego. Celem Flisu Odrzańskiego jest promowanie turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry w ramach działalności Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, integracja mieszkańców miast i gmin nadodrzańskich po stronach polskiej i niemieckiej wokół wspólnych spraw. Późnym popołubniem do nabrzeża w Widuchowej przypłynęła 90-metrowa tratwa wraz z towrzyszącymi jednostkami pływającymi. Tegoroczny Flis rozpoczął się w czeskiej miejscowości Bohumin, skąd wyruszyły pierwsze jednostki, które dołączyły w Ścinawie do głółwnej flotylli Flisu. Wójt Gminy Widuchowa  Anna Kusy - Kłos powitała załogi oraz kierownictwo Flisu: Panią Elżbietę Marszałek - Wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej, kpt. Włodzimierza Grycnera - Komodora Flisu oraz Retmana Pana Mieczysława Łabędzkiego.

czytaj więcej