herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

12 lip
2024

KOMUNIKAT NT. UPRAWIANIA SPORTÓW WODNYCH NA TERENIE MIĘDZYODRZA

W związku z obserwowaną intensyfikacją ruchu turystycznego w rejonie Park Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry i przewidywanym dalszym trendem wzrostowym tego ruchu związanym z zainteresowaniem medialnym ideą utworzenia w tej lokalizacji parku narodowego oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem oddziału powiatowego WOPR w Gryfinie nt. uprawiających sporty wodne, którzy w trakcie rekreacji tracą orientację pośród kanałów Międzyodrza informujemy, że zalecaną i pożądaną praktyką byłoby wcześniejsze informowanie miejscowej jednostki WOPR poprzez e-mail woprgryfino.pl@onet.pl nt. planowanego wypłynięcia grupy na teren PK DDO ze wskazaniem ram czasowych w jakich przewidywana jest ich obecność, przewidywanej trasy spływu oraz liczebności użytkowników.

czytaj więcej


09 lip
2024

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

W dniu 11 lipca 2024 r. o godz.11.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące Kontroli Gminnego Przedszkola w Widuchowej.

Tematyka kontroli:
Kontrola realizacji procedury rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do klas I-szych publicznych szkół, publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa.

czytaj więcej