herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

31 mar
2023

UWAGA MIESZKAŃCY!

Nastąpiła konieczność złożenia deklaracji odpadowej w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 r. wyłącznie przez mieszkańców, którzy:
- ponoszą maksymalną opłatę za odpady w wysokości 160,83 zł/miesiąc,
- zużywają miesięcznie mniej niż 3 m3 wody.

Najnowszy wzór deklaracji obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2023 r. zgodnie z uchwałą nr XLVIII/376/2023 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać klikając w poniższy link.

>>> DEKLARACJA <<<

Średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości zamieszkałej wyliczamy na podstawie faktur za wodę z okresu 01.12.2022 r. – 31.03.2023 r.

czytaj więcej


10 mar
2023

TERMINOWE WNOSZENIE OPŁATY

Przypominamy, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany dla każdego właściciela nieruchomości.
Ponadto informujemy, iż nie rozsyłamy blankietów do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Istnieje możliwość osobistego odbioru blankietu w Urzędzie Gminy Widuchowa w pokoju nr 1.

czytaj więcej