herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej jest jednostką organizacyjną Gminy, nieposiadającą osobowości prawnej. Wyżej wymieniona instytucja została powołana zarządzeniem Naczelnika Gminy Widuchowa Nr 4/90, z dnia 21 maja 1990 roku.  Działalność rozpoczęła  1  czerwca  1990 roku. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Widuchowa, a siedzibą lokal w budynku Urzędu Gminy Widuchowa przy ul. Grunwaldzkiej 8  w Widuchowej. 

Kadrę pracowniczą stanowią :

             Kierownik : mgr Maria Woźniak
             Główny księgowy : mgr Anna Fortuna
             Starszy specjalista pracy socjalnej : Ewa Górny, mgr Renata Kowalska
             Pracownik socjalny : mgr Magdalena Puzik
             Inspektor : mgr Aurelia Przychoćko , mgr Małgorzata Kaźmierska
             Asystent rodziny : mgr Małgorzata Jurkowska
             Usługi opiekuńcze : Anna Wróbel , Stanisława Dąbrowska
             Stanowisko do realizacji świadczenia wychowawczego : mgr Eliza Pieróg


Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej
           ul. Grunwaldzka 8,  74-120 Widuchowa

Telefony:     (91)416 72 55
          wew. 43 - pracownicy socjalni
          wew. 26 , 28 - świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny , Karta Dużej Rodziny
          wew. 44 - główna księgowa


Kierownik Ośrodka: mgr Maria Woźniak
          tel. (91)416 72 55 wew. 41


Dni i godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

e-mail: gopswid@zgwrp.org.pl

Biubetyn Informacji Publicznej: gopswiduchowa.nbip.pl


Informacja o rachunkach bankowych Gminy Widuchowa
prowadzonych w Banku Spółdzielczym Gryfino Filia Widuchowa

Rachunek podstawowy - GOPS Widuchowa
Numer rachunku: 64 9377 0000 0200 0345 2002 0001

Wpisany przez: Andrzej Stachura

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

10 grudnia

TRWA GLOSOWANIE NA INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ W PROGRAMIE SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.