herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej jest jednostką organizacyjną Gminy, nieposiadającą osobowości prawnej. Wyżej wymieniona instytucja została powołana zarządzeniem Naczelnika Gminy Widuchowa Nr 4/90, z dnia 21 maja 1990 roku.  Działalność rozpoczęła  1  czerwca  1990 roku. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Widuchowa, a siedzibą lokal w budynku Urzędu Gminy Widuchowa przy ul. Grunwaldzkiej 8  w Widuchowej. 

Kadrę pracowniczą stanowią :

             Kierownik: mgr Maria Woźniak
             Główny księgowy: mgr Anna Fortuna
             Starszy specjalista pracy socjalnej:
             Ewa Górny, mgr Renata Kowalska, mgr Eliza Pieróg
             Pracownik socjalny: mgr Małgorzata Jurkowska
             Starszy inspektor: mgr Aurelia Przychoćko, mgr Małgorzata Kaźmierska
             Asystent rodziny: Renata Bernacka
           


Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej
           ul. Grunwaldzka 8,  74-120 Widuchowa

Telefony:     (91)416 72 55
          wew. 43 - pracownicy socjalni
          wew. 26, 42 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny
          wew. 44 - główna księgowa


Kierownik Ośrodka: mgr Maria Woźniak
          tel. (91) 416 72 55 wew. 41


Dni i godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

e-mail: gopswiduchowa@gops-widuchowa.pl 

Biuletyn Informacji Publicznej: gopswiduchowa.nbip.pl


Informacja o rachunkach bankowych Gminy Widuchowa
prowadzonych w Banku Spółdzielczym Gryfino Filia Widuchowa

Rachunek podstawowy - GOPS Widuchowa
Numer rachunku: 64 9377 0000 0200 0345 2002 0001

Wpisany przez: Andrzej Stachura