herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza


Stowarzyszenie "Nadodrzańskie Klimaty" powstało w czerwcu 2015 r. jako incijatywa osób z pasją i pozytywną energią, które postanowiły je wykorzystac do szeroko pojetych działań związanych z promocją Gminy Widuchowa, jej walorów przyrodniczych oraz wspierania ciekawych inicjatyw lokalnych środowisk twórczych.

Najważniejsze cele stowarzyszenia:

• Podejmowanie inicjatyw związanych z promowaniem Gminy Widuchowa.
• Promocję i wspieranie lokalnej twórczości kulturalno - artystycznej poprzez organizację wystaw, koncertów, spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów itp.
• Inspirowanie i realizowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i integracji lokalnego środowiska poprzez inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych.
• Inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do ochrony zabytków, przyrody, środowiska.
• Gromadzenie pamiątek, materiałów historycznych, zabytków kultury materialnej i artystycznej z myślą o stworzeniu w przyszłości izby regionalnej.


Władze stowarzyszenia:

Prezes- Barbara Szczawik
Zarząd- Jolanta Berowska, Monika Kiedos, Iwona Korba
Komisja Rewizyjna- Janusz Wełpa, Janusz Kulka, Katarzyna Kobylarz


Adres: ul. Nadodrzańska 16A/1 
           74-120 Widuchowa
           Zachodniopomorskie

E-mail:
nadodrzanskiekilimaty@gmail.com

           NIP:     8581853598 
           Regon: 361681552
           KRS:    0000560922

Facebook: https://www.facebook.com/nadodrzanskieklimaty

Wpisany przez: Andrzej Stachura