herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIDUCHOWEJ
ul.Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa
TEL. (091) 4167162, 4321341

Strona podmiotowa BIP: Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej - e-bip.org.pl
e-mail: biuro@zgkw.pl
               dyrektor@zgkw.pl

Dyrektor Zakładu

mgr  Agata Rebizak

Głowna księgowa lic. Katarzyna Lis
Księgowa

mgr Marta Mruk

Księgowa:

inż. Julita Kaczmarczyk


Ilość zatrudnionych pracowników 17, w tym:
- administracja 4 etaty
- wodociągi 3,6 etatu  
- oczyszczalnia 1,5 etatu
- wywóz nieczystości płynnych 1 etat
- pozostała działalność 4 etaty

Zadania Zakładu:
- produkcja wody i oczyszczanie ścieków
- wywóz nieczystości płynnych
- obsługa cmentarzy
- administrowanie budynkami komunalnymi

Wpisany przez: Andrzej Stachura