herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

POSTERUNEK POLICJI W WIDUCHOWEJ
ul. Grunwaldzka 10, 74-120 Widuchowa, tel. 432-68-93

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIDUCHOWEJ
ul.Robotnicza, 74-120 Widuchowa

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRZYWINIE
ul.Królewiecka, 74-121 Krzywin

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OGNICY
Ognica, 74-121 Krzywin

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIDUCHOWEJ
ul.Barnima III/1, 74-120 Widuchowa, tel.416-71-15
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWINIE
ul.Królewiecka 42, 74-121 Krzywin, tel.416-75-11
bip.sp-krzywin.pl
e-mail: spwk3@wp.pl

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIDUCHOWEJ
ul. Barnina III, 74-120 Widuchowa, tel. 416-72-50
e-mail: biblioteka.wid@pro.onet.pl

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIDUCHOWEJ FILIA W KRZYWINIE
ul. Królewiecka 42, 74-121 Krzywin, tel. 416-75-97

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
NADZÓR WODNY W WIDUCHOWEJ
ul. Bulwary Rybackie 1, 74-120 Widuchowa, tel. 416-72-37

BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFINIE
Filia w Widuchowej
ul. Grunwaldzka 11, 74-120 Widuchowa, tel./fax.416-72-44

NZOZ Przychodnia Rodzinna 
ul. Poniatowskiego 15, 74-505 Mieszkowice
Przychodnia Rodzinna w Widuchowej
ul. Tatrzańska 13, 74-120 Widuchowa, tel. 91) 416 71 99

NZOZ Przychodnia Rodzinna 
ul. Poniatowskiego 15, 74-505 Mieszkowice
Przychodnia Rodzinna w Krzywinie
ul. Widuchowska 2, 74-121 Krzywin, tel. 91) 416 75 28

PARAFIA pw. NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W KRZYWINIE
ul.Królewiecka 37, 74-120 Krzywin, tel. 416-75-10
www.krzywin.sds.pl

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W WIDUCHOWEJ
ul.Mostowa 6, 74-120 Widuchowa, te.416-72-22

PARAFIA ŚWIĘTEGO JUDY TADEUSZA W LUBICZU
Lubicz 40A, 74-120 Widuchowa, tel.416-71-52