herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Poznaj zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

1. Papier

2. Metale i tworzywa sztuczne

3. Szkło

4. Odpady biodegradowalne

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura