herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Urząd Gminy Widuchowa
ul.Grunwaldzka 8
74 – 120 Widuchowa
tel./fax. 91 416 72 55, 91 416 72 81
e-mail: org@widuchowa.pl