herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie gminy Widuchowa:

 1. TOI TOI Polska Sp. z o.o. Przedstawicielstwo Szczecin
  ul. Tartaczna 9
  70-893 Szczecin
  Telefon: (91) 482 62 54
   
 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
  ul. Słowiańska 1
  74–500 Chojna
  Telefon: (91) 414 16 44
   
 3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej
  ul. Żeromskiego 9
  74-120 Widuchowa
  Telefon: (91) 416 71 62

Wpisany przez: Mariusz Gralak