herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że od dnia 27 stycznia 2016 r. w gminie Widuchowa funkcjonuje PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Tworzenie takich miejsc odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.poz. 1255).

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa w pokoju nr 002, wejście z boku budynku i będzie świadczył usługi w każdą środę w godzinach od 9.00 do 13.00.

W 2018 roku porad będzie udzielał radca prawny Jarosław Pyfel.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Na czym polega pomoc prawna?

    To przede wszystkim poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, a także wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego. Dodatkowo to także pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym i sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

        Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

       Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji uzyskać można na stronach:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE GRYFIŃSKIM w 2018 r.

L.P.

MIEJSCE

TERMINY UDZIELANIA POMOCY PRAWNEJ

UDZIELAJĄCY POMOCY PRAWNEJ

1.

Banie, ul. Skośna 7 (siedziba Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu)

* czwartek w godz. 10.00-14.00

radca prawny

2.

Cedynia, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 3)

* piątek w godz. 12.15-16.15

radca prawny

3.

Chojna, ul. Dworcowa 1 (siedziba Ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych)

 

* poniedziałek w godz. 13.30-17.30

* środa w godz. 13.30-17.30

* czwartek w godz. 13.30-17.30

radca prawny lub adwokat

4.

Gryfino, ul. Łużycka 91 (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 2) 1

* środa w godz. 13.30-17.30

* czwartek w godz. 13.30-17.30

* piątek w godz. 13.30-17.30

radca prawny lub adwokat

5.

Gryfino, ul. 11 Listopada 16d

(siedziba Starostwa Powiatowego, pok. nr 6)

* poniedziałek w godz. 12.00-16.00

* wtorek w godz. 12.00-16.00 1

radca prawny lub adwokat

6.

Mieszkowice, ul. Chopina 1, pok. nr 18 (siedziba Urzędu Miejskiego)

* wtorek w godz. 11.00-15.00

adwokat

 

7.

Moryń, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 11)

* piątek w godz. 8.00-12.00

radca prawny

8.

Stare Czarnowo, ul. św. Floriana 10 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) 1

* poniedziałek w godz. 15.00-19.00

radca prawny

9.

Trzcińsko Zdrój, ul. Cmentarna 12 (siedziba Hali Widowiskowo-Sportowej)

* wtorek w godz. 14.00-18.00

adwokat

10.

Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (siedziba Urzędu Gminy, pok. nr 002)

* środa w godz. 9.00-13.00

radca prawny

1 punkt prowadzony przez organizację pozarządową


 

Wpisany przez: Andrzej Stachura