herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Współpraca Gminy Widuchowa ze Stowarzyszeniem Heimatkreis Greifenhagen E.V. w Republice Federalnej Niemiec

11 listopada 1996 r. w Gryfinie została podpisana wielostronna umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Gryfino, Gminą Banie, Gminą Stare Czarnowo, Gminą Widuchowa w Rzeczypospolitej Polskiej a Stowarzyszeniem Heimatkreis GreifenhagenE.V. w Republice Federalnej Niemiec. Umowa ta została ratyfikowana Uchwałą Nr XIX/212/97 Rady Gminy Widuchowa z dnia 14 marca 1997 roku. Rada Gminy przyjęła powyższą umowę w całości oraz potwierdziła, że wszystkie jej postanowienia będą respektowane i realizowane. Wymienione strony umowy uzgodniły m.in., że:

 1. Strony będą wspólnie wspierać i popierać rozwój współpracy gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i turystycznej - w szczególności przez:
  • nawiązywanie, umożliwianie i utrwalanie kontaktów gospodarczych oraz wspieranie i popieranie wspólnych projektów,
  • propagowanie historii obu Narodów, tradycji regionalnych, dorobku kulturalnego oraz budowanie przyjaznych stosunków między dawniejszymi i współczesnymi mieszkańcami Ziemi Gryfińskiej,
  • sprawowanie pieczy nad pomnikami, zabytkami i innymi pamiątkami z przeszłości,
  • wspieranie akcji charytatywnych,
  • wzajemną prezentację życia kulturalnego - organizując spotkania, wystawy, koncerty, seminaria i wydając publikacje o charakterze informacyjnym,
  • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i krajoznawczych,
  • organizowanie nauki języka niemieckiego i polskiego,
  • stwarzanie dogodnych warunków do powstawania niemiecko-polskich stowarzyszeń społeczno-kulturalnych.
 2. Umawiające się strony będą wspólnie popierać i wspierać współpracę z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej - Koło w Gryfinie w zakresie działania tej umowy.
 3. Strony umowy będą popierać i wspierać przyjazne stosunki, jakie zostały nawiązane przez Miasto i Gminę Gryfino z miastami Gartz i Schwedt, z którymi wcześniej podpisane zostały umowy o współpracy transgranicznej.

Umowa została podpisana przez: Wojciecha Długoborskiego- Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Ryszarda Jusia - Wójta Gminy Banie, Wacława Gołąba - Wójta Gminy Widuchowa, Lecha Szymanowicza -Wójta Gminy Stare Czarnowo oraz Güntera Drewitz - Przewodniczącego Stowarzyszenia Heimatkreis Greifenhagen E.V.

 • Galerie zdjęć
 • Zapytaj Wójt

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

29 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE - MIKOŁAJKI POD WIATĄ

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.