herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

WÓJT GMINY
mgr Paweł Wróbel

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
mgr Andrzej Stachura

SKARBNIK
mgr Marcin Bachta

RADNI VIII KADENCJI:

 • Filipiak Dariusz Józef - Przewodniczący Rady Gminy
 • Paradisz Małgorzata Emilia - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 • Kulka Janusz - Wceprzewodniczący Rady Gminy
 • Grzybowska Kamila
 • Gunia Grzegorz Artur
 • Hasiuk Jadwiga
 • Bogdan Kosmalski
 • Łęczewska Małgorzata
 • Mańkowski Łukasz
 • Markowicz Maria Łucja
 • Pałka Zbigniew
 • Rębacz Jan
 • Smętek Agnieszka Leokadia
 • Szefler Agnieszka
 • Zawadzka Anna Katarzyna