herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Na terenie Gminy Widuchowa działają 3 jednostki ochotniczej straży pożarnej: OSP Krzywin, OSP Ognica, OSP Widuchowa. Jednostki te funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Są umundurowane, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, przeznaczony w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Koszty wyposażenia, umundurowania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi Gmina.

Wszystkie gminne jednostki OSP zrzeszone są w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP), a dwie jednostki: OSP Krzywin i Widuchowa włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

  SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WIDUCHOWEJ
 

Lp Imię i nazwisko Funkcja
1. Paweł Wróbel Prezes
2. Roman Wudarczyk Wiceprezes
3. Andrzej Winnik Wiceprezes
4. Mariusz Gralak Komendant Gminny
5. Adam Wypchło Skarbnik
6. Kamil Senko Sekretarz
7. Zenon Pięta Członek
8. Wojciech Kiedos Członek
9. Zygmunt Perliński Członek


 

 SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WIDUCHOWEJ

Lp Imię i nazwisko Funkcja
1. Jan Berbeś Przewodniczący
2. Maciej Kluka Wiceprzewodniczący
3. Jan Choncel Członek

Wpisany przez: Andrzej Stachura