herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Na terenie Gminy Widuchowa działają 3 jednostki ochotniczej straży pożarnej: OSP Krzywin, OSP Ognica, OSP Widuchowa. Jednostki te funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Są umundurowane, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, przeznaczony w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Koszty wyposażenia, umundurowania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi Gmina.

Wszystkie gminne jednostki OSP zrzeszone są w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP), a dwie jednostki: OSP Krzywin i Widuchowa włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

  SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WIDUCHOWEJ
 

Lp Imię i nazwisko Funkcja
1. Anna Kusy-Kłos Prezes
2. Dariusz Filipiak Wiceprezes
3. Andrzej Winnik Wiceprezes
4. Mariusz Gralak Komendant Gminny
5. Adam Wypchło Skarbnik
6. Jan Berbeś Sekretarz
7. Zenon Pięta Członek
8. Marek Boruta Członek
9. Piotr Gierasimczyk Członek


Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Widuchowa zrzeszają ogółem 152 pełnoprawnych członków oraz 8 dziewcząt i 32 chłopców należących do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wszyscy strażacy są przeszkoleni w stopniu podstawowym. Przeszkoleni są również dowódcy sekcji, naczelnicy i operatorzy sprzętu. 16 strażaków ochotników jako nieliczni w województwie zachodniopomorskim pozytywnie ukończyło kurs ratowników medycznych.

 Swoje umiejętności i zaangażowanie wykazują corocznie poprzez udział w średnio 150 zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych, zarówno na terenie naszej Gminy jak i poza nią.
Działalność strażaków to nie tylko walka z pożarami. Jako użytkownicy i właściciele remiz, opiekują się budynkami, dokonują bieżących napraw, udostępniają pomieszczenia mieszkańcom. Są bardzo gospodarni, pracowici, potrafią pozyskiwać środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wymiernymi efektami są uzyskane dotacje z Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie na karosację samochodów z Widuchowej i Krzywina, jak również dotacje z Zarządu Wojewódzkiego ze Szczecina m.in. na zakup nożyc dla OSP Krzywin.
Strażacy, zwłaszcza z OSP Krzywin, chętnie uczestniczą w organizowanych imprezach na terenie Gminy Widuchowa: Krzywińskiej Lidze Biegów Przełajowych, Dniach Niepełnosprawnych w Rynicy, Jarmarku Widuchowskim i festynach.

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura