herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Partnerska współpraca Gmin Widuchowa i Gehrde.

15 stycznia 1999 roku została podpisana Umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Widuchowa (powiat gryfiński, Polska) a Gminą Gehrde (powiat Osnabrück, Niemcy), która stanowi, że w celu rozwoju współpracy pomiędzy Gminą Widuchowa a Gminą Gehrde, ustala się następujące założenia partnerskiej współpracy w dziedzinie kształcenia, kultury, działalności samorządów terytorialnych, gospodarki i sportu.Pamiątkowe zdjęcia po podpisaniu umowy


Wymiernym efektem podpisanej umowy są bezpośrednie wizyty różnych grup mieszkańców, a także spotkania władz samorządowych.