herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWINIE
adres: ul.Królewiecka 42, 74-121 Krzywin
telefon: 91 416-75-11
e-mail: spwk3@wp.pl
https://sp-krzywin.edupage.org/

Dyrektora szkoły: mgr Piotr Waydyk

Szkoła Podstawowa w Krzywinie jest od 1 września 2017 r placówką ośmioklasową. Przy szkole działa oddział i punkt przedszkolny, które znajdują się w oddzielnym budynku. Placówka posiada dziewięć sal lekcyjnych, w tym bardzo dobrze wyposażoną salę informatyczną i gabinet językowy. Do dyspozycji uczniów są: stołówka, świetlica szkolna, gabinet logopedyczny, gabinet pedagoga, a także biblioteka z czytelnią. Wszystkie sale lekcyjne posiadają dostęp do Internetu i są wyposażone w rzutniki oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Aktualnie w trzech salach znajdują się tablice multimedialne. Uczniowie korzystają z kompleksu boisk „Orlik”, nowej, świetnie wyposażonej sali gimnastycznej oraz placu zabaw. Teren szkolny jest ogrodzony  i monitorowany.

We wszystkich szkolnych działaniach kierujemy się poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze mają na celu dobro naszych uczniów.
Dbamy o stworzenie odpowiednich warunków intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju. Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi rozwój naszej placówki.

Poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, a także logopedycznych staramy się stworzyć odpowiednie warunki uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wszystkie dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego objęte są bezpłatną nauką języka obcego. Uczniowie mają możliwość udziału w licznych konkursach, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, przedstawieniach teatralnych. Od lat uczestniczą w wymianie uczniowskiej z uczniami ze szkoły w Gehrde. Ponad dwudziestoletnią tradycją szkoły jest organizowanie Krzywińskiej Ligi Biegów Przełajowych.

Kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego.

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

29 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE - MIKOŁAJKI POD WIATĄ

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.