herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i mieści się przy ul.Królewieckiej 3 w Krzywinie. Do swojej dyspozycji posiada budynek garażowo-warsztatowy z zapleczem socjalnym, kotłownię, obiekt budowlany, który obecnie dzierżawiony jest pod działalność gospodarczą (sklep) oraz budynek byłej biblioteki publicznej, w którym urządzono własnymi siłami Klub „Florian”.

Jednostka OSP Krzywin liczy 68 pełnoprawnych członków oraz ośmioosobowe Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt i Chłopców.

Jednostka dysponuje jednym wozem bojowym średnim Star 266 oraz jednym wozem lekkim Ford Transit na „pokładzie”, których znajdują się m.in:
- Motopompy PO5
- Pompa pływająca „Niagara”
- Sprzęt łączności zarówno przewoźny jak i przenośny
- Pilarki do drewna
- Agregaty prądotwórcze
- Aparaty tlenowe APS
- Sprzęt hydrauliczny „Lukas”

Jednostka z Krzywina jako chyba jedyna w powiecie gryfińskim dysponuje podczepianym pługiem, który wykorzystywany jest w okresie zimowym do zapewnienia przejezdności lokalnych dróg

SKŁAD ZARZĄDU OSP KRZYWIN: 

Lp.

Imię, nazwisko

Funkcja

Telefon kontaktowy

1.

Mariusz Gralak

prezes

----------

2.
Adam Wypchło
 
wiceprezes/naczelnik ----------

3.

Małgorzata Kaźmierska

skarbnik

----------

4.

Mateusz Mulewski

sekretarz

----------

www.krzywin.osp.pl

Wpisany przez: Andrzej Stachura