herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Współpraca Gminy Widuchowa z Miastem Penkun.

Nawiązanie bezpośrednich kontaktów nastąpiło w 2003 roku podczas realizacji projektu pn. "Oznakowanie i promocja szlaku rowerowego na terenie Gminy Widuchowa". Celem projektu był rozwój aktywnych form wypoczynku na łonie natury, w kształtowaniu świadomości wspólnego, jednakowego środowiska naturalnego po jednej i drugiej stronie Odry.

Obecnie trwają przygotowania do podpisania Umowy Partnerskiej.