herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

 Podstawowy poziom dofinansowania:

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
  - demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
  - zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
  - dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy
Kwota maksymalnej dotacji:
  a) przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej:
    •  bez kompleksowej termomodernizacji: 35000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł),
    •  z kompleksową termomodernizacją: 60000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł).
  b)    przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
    •  bez kompleksowej termomodernizacji: 41000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł),
    •  z kompleksową termomodernizacją: 66000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
- zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
- zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji: 
a)  przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej:
   •  bez kompleksowej termomodernizacji: 25000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł),
   • z kompleksową termomodernizacją: 50000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł).
b)  przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną:
   •  bez kompleksowej termomodernizacji: 31000 zł (dodatkowo audyt energetyczny:1200 zł),
   •  z kompleksową termomodernizacją: 56000 zł (dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł).

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
   - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
   - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
   - wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Kwota maksymalnej dotacji:
    a)  przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej:
       •  bez kompleksowej termomodernizacji: 13000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł),
       •  z kompleksową termomodernizacją: 33000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł).
 


Podwyższony poziom dofinansowania:

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
   - demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
   - zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
   - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
   - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
    - dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji: 
    a)  przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej:
       •  bez kompleksowej termomodernizacji: 50000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł),
       •  z kompleksową termomodernizacją: 90000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł).
    b)  przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną:
       •  bez kompleksowej termomodernizacji: 59000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł),
       •  z kompleksową termomodernizacją: 99000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł).

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
   - zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
   - zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
   - demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
   - zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
   - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
   - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
   - dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji: 
    a)  przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej:
        •  bez kompleksowej termomodernizacji: 32000 zł (dodatkowo audyt energetyczny:1200 zł),
        •  z kompleksową termomodernizacją: 72000 zł (dodatkowo audyt energetyczny:1200 zł).
    b)  przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną:
        •  bez kompleksowej termomodernizacji: 41000 zł (dodatkowo audyt energetyczny:1200 zł),
        •  z kompleksową termomodernizacją: 81000 zł (dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł).

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
   - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
   - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
   - wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetyczneg Kwota maksymalnej dotacji: 
     a)  przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej:
        •  bez kompleksowej termomodernizacji: 25000 zł (dodatkowo audyt energetyczny:1200 zł),
        •  z kompleksową termomodernizacją: 48000 zł (dodatkowo audyt energetyczny:1200 zł).


Najwyższy poziom dofinansowania:

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
   - demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
   - zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
   - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
   - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
   - dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji: 
     a)  przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej:
        •  bez kompleksowej termomodernizacji: 70000 zł (dodatkowo audyt energetyczny:1 200 zł),
        •  z kompleksową termomodernizacją: 120000 zł (dodatkowo audyt energetyczny:1200 zł).
     b)  przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną:
         •  bez kompleksowej termomodernizacji: 79 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł),
         •  z kompleksową termomodernizacją: 135 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł).

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
    - zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
    - zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
    - demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
   - zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
   - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
   - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
   - dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji: 
     a)  przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej:
        •  bez kompleksowej termomodernizacji: 50000 zł (dodatkowo audyt energetyczny:1200 zł),
        •  z kompleksową termomodernizacją: 100000 zł (dodatkowo audyt energetyczny:1200 zł).
     b)  przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną:
          •  bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł),
          •  z kompleksową termomodernizacją: 115 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł).

Opcja 3


Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
   - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
   - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
   - wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Kwota maksymalnej dotacji: 
     a)  przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej:
         •  bez kompleksowej termomodernizacji: 40000 zł (dodatkowo audyt energetyczny:1200 zł),
         •  z kompleksową termomodernizacją: 70000 zł (dodatkowo audyt energetyczny:1200 zł).

Wpisany przez: Andrzej Stachura