herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gmina rodzaj gminy liczba złożonych wniosków [szt.] liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.] liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.] kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł] Stan na:
Widuchowa wiejska 81 63 48 676 333,86   30.09.2022 r. 

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura