herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

02 kwi
2021

ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

Wójt Gminy Widuchowa przypomina mieszkańcom gminy o konieczności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych!
Odpady, zgodnie z zasadami powinny być umieszczane w odpowiednich workach dostarczonych przez odbierającego odpady. Przypominam, aby worki z selektywnie zebranymi odpadami były wystawione w dniu odbioru w widocznym miejscu przed nieruchomością.

Z zasadami prawidłowej segregacji można zapoznać się klikając w poniższy link
Jak segregować odpady komunalne

czytaj więcej