herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

15 kwi
2020

PODPISANIE UMÓW W RAMACH ZAKUPU SAMOCHODÓW STRAŻACKICH DLA OSP KRZYWIN I WIDUCHOWA.

14 kwietnia 2020 r. przed południem w ramach realizowanego przez OSP Krzywin wspólnie z OSP Widuchowa jako partnerem projektu przy ścisłym współudziale Gminy Widuchowa  pn. „Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy-Kłos przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marcina Bachty podpisała umowę z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie - Mariuszem Gralakiem, jako głównym beneficjentem w ramach realizowanego projektu RPO na dofinansowanie wkładu własnego związanego z zakupem samochodów pożarniczych.

czytaj więcej