herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

27 lut
2024

WERYFIKACJA ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ORAZ KOMPOSTOWNIKÓW W PACHOLĘTACH I CZARNÓWKU

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy o kontynuacji cyklu kontroli posiadania zbiorników bezodpływowych/oczyszczalni przydomowych oraz kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów na terenie gminy Widuchowa.
Prosimy o umożliwienie dokonania oględzin. W trakcie kontroli będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna kontrolowanych urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych i bioodpadów. W dalszej kolejności, już w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa będą porównywane ilości zużytej wody do ilości wywiezionych nieczystości ciekłych przez uprawnione do tego podmioty.
Miejscowościami podlegającymi kontroli będą: Pacholęta oraz Czarnówko (kontrola przewidziana w dniach 29.02.2024 r. - 01.03.2024 r.).

czytaj więcej


26 lut
2024

UMOWA NA DOSTAWĘ NOWEJ BECZKI PODPISANA

20 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa podpisana została umowa na wykonanie i dostawę nowego samochodu asenizacyjnego ZSAK10000 na podwoziu DAF FA LF290. Nowy wóz wykona wyłoniona w postępowaniu przetargowym lokalna firma P.U.P. Pomot Chojna. Będzie to pojazd wyposażony w beczkę o pojemności 8 m3 oraz mniejszy zbiornik na wodę czystą o pojemności 2m3.
Koszt całkowity 908 970,00 zł, z czego środki zewnętrzne 724 722,00 zł (pochodzące z uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacyjnej).
Umowę podpisali z ramienia wykonawcy Leszek Siatka – Prezes Zarządu, Marcin Górny – Prokurent, a w imieniu gminy, Paweł Wróbel – wójt gminy oraz Marcin Bachta – skarbnik gminy przy udziale z-cy wójta – Andrzeja Stachury, dyrektora ZGK w Widuchowej - Agaty Rebizak i kierownika referatu inwestycji – Mariusza Gralaka.

czytaj więcej