herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

25 czerwca odbyła II sesja Rady Gminy Widuchowa. Porządek sesji obejmował przedstawienie „Raportu o stanie Gminy za rok 2023” i rozpatrzenie 11 uchwał. Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wójtowi Pawłowi Wróblowi wotum zaufania oraz udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

Złożono także gratulacje nowo wybranym sołtysom oraz podziękowano tym, którzy zakończyli swoje kadencje na tym stanowisku. Wyróżniono także najlepszych absolwentów klas 8 i wręczono listy gratulacyjne ich rodzicom.
W sesji uczestniczył pan Marcin Łapeciński - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Przyjęto ponadto uchwały dotyczące:
- zmiany budżetu oraz WPF
- nadania nazwy „Stadion sportowy im. Zdzisława Merskiego” (obiekt Łabędzia Widuchowa)
- sprzedaży trzech działek budowlanych w Widuchowej
- zmiany regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich
Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.

Wpisany przez: Mariusz Gralak