herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zebranie w Lubiczu miało najwyższą frekwencję spośród wszystkich zebrań. W świetlicy zgromadziło się 66 mieszkańców! Tajne głosowanie wskazało, że mieszkańcy chcą by nadal stanowisko sołtysa sprawowała Monika Niedźwiecka. Mieszkańcy wybrali także radę sołecką w której skład weszli: Barbara Gruszczyńska, Zuzanna Jeruszka, Andżelika Szmiłyk, Aneta Walczak i Mateusz Rębowiecki.
Sołtysowi i radzie sołeckiej życzymy realizacji wielu inicjatyw na rzecz społeczności Lubicza.

Wpisany przez: Mariusz Gralak