herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące Kontroli Referatu Finansowego.

Tematyka kontroli:
Kontrola  wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2023

Wpisany przez: Mariusz Gralak