herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 23 kwietnia 2024 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Finansów i Gospodarki oraz Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na LXII Sesję Rady Gminy Widuchowa.

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak