herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Kolejne odcinki dróg doczekają się remontu. We wtorek 23 kwietnia po ostatniej Sesji Rady Gminy VIII kadencji podpisano umowę na przebudowę dróg w miejscowościach Rynica (droga w centrum wsi, dookoła kościoła) i Krzywin (droga między szkołą a przedszkolem oraz odcinek przy kościele z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 122.
W podpisaniu umowy prócz właściciela firmy i władz gminy udział wzięli sołtysi i radni obu miejscowości oraz kierownik referatu inwestycji, strategii i rozwoju Mariusz Gralak.
W postępowaniu przetargowym udział wzięły dwie firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DANKOM Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola na kwotę brutto 2 458 999,99 zł.

Wpisany przez: Mariusz Gralak