herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 23 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady LXII Sesji Rady Gminy Widuchowa.

 

Porządek obrad
1. Otwarcie LXII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z LX i LXI Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 26 marca 2024 r. do 23 kwietnia 2024 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Podjęcie uchwał
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ognica, gm. Widuchowa.

Interpelacje, zapytania, wnioski
9. Interpelacje  i zapytania radnych.
10. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Uroczyste zakończenie VIII Kadencji Rady Gminy Widuchowa.
13. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak