herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg na zadanie pn. "Budowa, modernizacja i wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie gminy Widuchowa".
W ramach zamówienia mają zostać wykonane następujące zadania:
- budowa nowej stacji uzdatniania wody w Czarnówku,
- modernizacja i wyposażenie stacji uzdatniania wody wraz z budową nowego zbiornika retencyjnego w Widuchowej,
- modernizacja i wyposażenie stacji uzdatniania w Bolkowicach, Żelechowie i Ognicy.
Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wpisany przez: Mariusz Gralak