herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
W piątek 29 marca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na remont drogi w centrum Rynicy oraz odcinka drogi w Krzywinie (między szkołą i przedszkolem w stronę kościoła, aż po włączenie do DW 122).
W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty złożone przez lokalnych przedsiębiorców:
1) DANKOM Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola
Kwota brutto oferty - 2 458 999,99 zł
2) MKR INVESTMENT Karol Gołębiowski z Kłodowa
Kwota brutto oferty - 2 538 426,77 zł.
Obecnie trwa procedura badania złożonych ofert przez komisję przetargową pod względem spełniania wymagać określonych w SWZ do postępowania.

Wpisany przez: Mariusz Gralak