herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

03 wrz
2017

DOŻYNKI GMINNE W ŻARCZYNIE - DOSKONAŁA ORGANIZACJA I PROMOCJA MIEJSCOWOŚCI

Gminne Dożynki 2017 przeszły do histrorii jako największe od wielu lat wydarzenie w miejscowości Żarczyn. Organizacja dożynek była wielkim wyzwamiem i wyróżnieniem dla mieszkańców. Rada Sołecka na czele z Panią Sołtys Krystyną Sztuką przy wsparciu Wójt Gminy Widuchowa Pani Anny Kusy  - Kłos i ogromnym zaangażowaniu mieszkańców zorganizowała obchody Święta Plonów z ogromnym rozmachem nie zapominając o zachowaniu tradycyjnych obrzędów dożynkowych i elementów folkloru oraz dobrej zabawie. Pomocy przy organizacji dożynek nie szczędzili druhowie z OSP Krzywin i Widuchowa, którzy przygotowali teren imprezy. Jak co roku w organizację dożynek włączyły się sołectwa przygotowując przepiękne i bogate wieńce na Konkurs na -Najładniejszy wieniec dożynkowy gminy Widuchowa pod patronatem ENEA OŚWIETLENIE- oraz stoiska promocyjne, gdzie mieszkańcy gminy i goście mogli skosztować smacznych tradycyjnych potraw. Ogromną atrakcją były potyczki sołeckie oraz wieczorne występy artystów.

czytaj więcej


01 lip
2017

PODZIĘKOWANIE WÓJT ANNY KUSY-KŁOS

W pierwszy wakacyjny weekend, 23 i 24 czerwca odbył się XXI Jarmark Widuchowski. Po raz kolejny dwudniowy festyn odbywał się na widuchowskim nabrzeżu oraz przed sceną w parku i zgromadził liczną widownię i wielu gości, dla których przygotowaliśmy atrakcyjny i różnorodny program artystyczny z niezapomnianymi występami gwiazd i zabawą do białego rana. Szczególne podziękowania za przyjęcie zaproszenia, osobiste zaangażowanie i udział w Jarmarku Widuchowskim składam Senatorowi RP Grzegorzowi Napieralskiemu, przedstawicielom władz samorządowych Wojciechowi Konarskiemu – Staroście Gryfińskiemu, Ewie Dudar i Arturowi Nyczowi – radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Andrzejowi Bince – p.o. Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Romanowi Michalskiemu – Przewodniczącemu Rady Powiatu w Gryfinie, Rafałowi Musze - Dyrektorowi Ekonomiczno- Finansowemu ZEDO i radnemu powiatowemu, Zbigniewowi Kitlasowi– Burmistrzowi Trzcińska Zdroju, Januszowi Skrzypińskiemu – radnemu Rady Miejskiej w Gryfinie, nadkom. Mariuszowi Łętowskiemu – Pierwszemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie oraz przedstawicielom władz i Rady Gminy Gehrde z burmistrzem Güntherem Voskampem. Obecność Państwa podczas dorocznego święta Gminy Widuchowa jest dla władz gminy i mieszkańców ogromnym wyróżnieniem oraz powodem do dumy i satysfakcji.

czytaj więcej