herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

04 września 2023 roku o godzinie 08.00 w krzywińskiej placówce rozpoczął się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024. Wszystkich zebranych przywitał dyrektor szkoły Pan Piotr Waydyk i podziękował nauczycielkom za przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty w poprzednim roku szkolnym.

Wójt Gminy Widuchowa Pan Paweł Wróbel wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego Pani Joannie Wiercimadze- Mazur.
Głos zabrali znamienici goście: Senator RP Pani Magdalena Kochan, Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Katarzyna Koszewska, Wójt Gminy Widuchowa Pan Paweł Wróbel, Proboszcz Parafii Krzywin ks. Marek Gadomski oraz Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego Pani Anna Pawlak.
Goście gratulowali przeprowadzonych modernizacji budynku szkoły oraz zgodnie życzyli uczniom, nauczycielom i rodzicom udanego nowego roku szkolnego 2023/2024.
Wszyscy zgromadzeni obejrzeli także część artystyczną przygotowaną przez panią Edytę Czesul wraz z wychowankami.
Uroczystość zakończył dyrektor Waydyk, który wraz z Panią Kurator uroczyście uznali rok szkolny 2023/2024 za otwarty.

Wpisany przez: Mariusz Gralak