herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

06 cze
2019

MAMY KOLEJNYCH LAUREATÓW KONKURSU NA SCENARIUSZ FILMU PROFILAKTYCZNEGO

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że po raz kolejny laureatami konkursu na scenariusz filmu profilaktycznego ogłoszonego przez Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie zostali uczniowie widuchowskich szkół. Dzisiaj 6 czerwca 2019 r. rozstrzygnięto II edycję konkursu. Pierwsze miejsce w powiecie zajęła Nikola Wojtasik - uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Miejsca na podium zajęli uczniowie: Piotr Drzewiecki   ze szkoły w Widuchowej i Aleksandra Wierycz ze szkoły w Krzywinie. Tuż za nimi, na 4. miejscu uplasowała się Emilia Górak ze szkoły w Krzywinie. Dyplomy uczestnikom konkursu wręczył Komendant Powiatowy Policji insp. Kazimierz Piotrowski, a główną nagrodą będzie zrealizowanie filmu profilaktycznego na podstawie zwycięskiego scenariusza.


  

Nagranie filmu z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzywinie odbędzie się już wkrótce. Film zostanie przekazany do wszystkich placówek oświatowych w powiecie jako materiał dydaktyczny do realizacji programów i zajęć profilaktycznych.

W dniu dzisiejszym zwyciężczyni konkursu Nikola Wojtasik i jej mama byli gośćmi Pani Wójt Anny - Kusy - Kłos. Pani Wójt pogratulowała Nikoli oraz jej koleżankom z klasy i opiekunowi Pani Kamili Kobiereckiej kolejnego sukcesu. Wyraziła przekonanie, że film profilaktyczny, który obejrzą wszyscy uczniowie podniesie ich świadomość na temat zagrożeń występujących we współczesnej szkole, w szczególności w relacjach między młodymi ludźmi i  zapobiegnie w przyszłości negatywnym zjawiskom i ich skutkom. Podjęcie się tak trudnego zadania, jakim był scenariusz filmu profilaktycznego świadczy o dojrzałości i dużej odpowiedzialności uczniów, dlatego tym bardziej cieszą ich sukcesy. Jak się okazuje w naszej gminie mamy wielu utalentowanych scenarzystów, o których w przyszłości będą z pewnością walczyć wydziały filmowe wyższych uczelni. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!


  

Foto: http://egryfino.pl - Zbigniew Włodarczyk, UG Widuchowa

czytaj więcej


03 kwi
2019

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIDUCHOWEJ WZIĘŁA UDZIAŁ W II EDYCJI KONKURSU "DO HYMNU"

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Widuchowej odbyło się przesłuchanie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości "Do Hymnu", ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem konkursu jest kształtowanie wspólnoty w kontekście historycznym, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukacja muzyczna poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego. W tegorocznej edycji konkursu w związku z przypadającą 15. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej, na liście utworów znalazła się „Oda do radości” Ludwiga van Beethovena z tekstem w przekładzie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
W konkursowym wykonaniu Hymnu państwowego, "Roty" i "Ody do Radości" wzięło udział ponad 270 uczniów, a wykonawcom akompaniował zespół instrumentalny. Jury konkursowe w Widuchowej reprezentowali Pan prof. dr hab. Dariusz Dyczewski Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Pani dr hab. Barbara Halec  Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie.
Występ był udany, zarówno instrumentaliści, jak i wykonawcy utworów hymnicznych dali z siebie wszystko i doskonale zaprezentowali się przed Jury. Paweł Wróbel, który przygotowywał uczniów do konkursu wysoko ocenił występ i podkreślił, że wiele godzin, które wszyscy poświęcili na próby przyniosło efekt niezależnie od wyniku konkursu. Dzisiaj wszyscy uczniowie szkoły znają w całości i potrafią pięknie zaśpiewać Hymn państwowy oraz inne utwory hymniczne i przez to wspaniale wpisują się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 

czytaj więcej


12 mar
2019

UROCZYSTE OTWARCIE ULICY BULWARY RYBACKIE W WIDUCHOWEJ

W dniu 12 marca 2019 r. w Widuchowej miała miejsce uroczystość otwarcia zrealizowanej inwestycji "Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej" finansowanej ze środków własnych gminy oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uroczystego otwarcia drogi dokonali: Marszałek Jarosław Rzepa i Wójt Anna Kusy - Kłos. Podczas ceremonii przecięcia wstęgi towarzyszyli im radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Artur Nycz i Olgierd Kustosz oraz nowa Sołtys Sołectwa Widuchowa Ewa Adamiak.

Na Bulwarach Rybackich przy Nadzorze Wodnym zebrali się radni Rady Gminy Widuchowa, członkowie Rady Sołeckiej i mieszkańcy Widuchowej, którzy nie kryli zadowolenia z ukończenia inwestycji składając gratulacje i podziękowania władzom Województwa i Gminy oraz wykonawcy firmie Dankom z Lisiego Pola.

Członkowie Rady Sołeckiej w imieniu mieszkańców wręczyli Panu Marszałkowi, Pani Wójt i gościom reprezentującym Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego kwiaty i upominki na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia. Specjalne prezenty na tę uroczystość przygotowały również dzieci korzystające z Placówki Wsparcia Dziennego.

Dzięki zakończonej inwestycji mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej drogi dojazdowej do drogi powiatowej i centrum miejscowości, a uporządkowany teren nad rzeką i piękna droga wykonana z kostki typu starobruk już dziś zachęcają mieszkańców do spacerów i spędzania czasu nad Odrą.  Koszt inwestycji dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (I etap) zamknął się kwotą  ponad 1,8 mln zł przy dofinansowaniu w wysokości 1 071 389 zł (63,63 %).

 

czytaj więcej


12 mar
2019

WIZYTA MARSZAŁKA JAROSŁAWA RZEPY W WIDUCHOWEJ- PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W ŻELECHOWIE

W dniu dzisiejszym, 12 marca 2019 r., gościliśmy w Widuchowej wyjątkowych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz radni Sejmiku Wojewódzkiego Panowie Artur NyczOlgierd Kustosz.

W czasie wizyty, w Sali Ślubów Urzędu Gminy Widuchowa, została uroczyście podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechowo". Umowę w obecności radnych Sejmiku Województwa i radnych Rady Gminy Widuchowa podpisali Pan Marszałek Jarosław Rzepa i Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy - Kłos.

Inwestycja będzie sfinansowana ze budżetu gminy oraz ze środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski w wysokości  487 100,00 zł. na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to kwota 765 520,83 zł, a otrzymane dofinansowanie zewnętrze stanowi 63,63 %.

czytaj więcej