herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

23 sty
2023

UWAGA!!! UTRUDNIENIA NA PRZEBUDOWYWANYM ODCINKU DROGI W ŻARCZYNIE

W ślad za informacją otrzymaną od firmy DANKOM Daniel Błażkiewicz informujemy, że w związku z prowadzeniem prac na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żarczyn na działkach nr 299 i 300 obręb Żarczyn” od dnia 25.02.2023 r. zostanie zamknięty przebudowywany odcinek drogi od km 0+000 do km 0+138 (od sklepu p.Białek do bramy wjazdowej spółki Agriza).
W związku z powyższym przejazd dla samochodów ciężarowych i sprzętu rolniczego z gospodarstwa rolnego „Agriza” będzie możliwy jedynie od strony drogi technologicznej do wiatraków od strony miejscowości Żelechowo.

czytaj więcej


15 lis
2022

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA - PRZYJMUJEMY WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Wójt Gminy Widuchowa informuje, że sprzedaż paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Widuchowa będzie prowadzona przez inny podmiot będący pośredniczącym podmiotem węglowym
W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Widuchowa będą mogli zakupić węgiel kamienny po przedstawieniu innemu podmiotowi zaświadczenia, wystawionego przez Wójta Gminy Widuchowa, potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego lub potwierdzającego pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w przypadku, gdy dodatek nie został jeszcze wypłacony. W przypadku gospodarstw domowych, które nie złożyły dotychczas wniosku o wypłatę dodatku węglowego, zakupu węgla kamiennego będzie można dokonać przedstawiając zaświadczenie potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do otrzymania dodatku węglowego.
Wnioski o wydanie zaświadczenia, o którym mowa powyżej, można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej pok. Nr 4.
Druki wniosku o wydanie zaświadczenia są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej pok. Nr 04 lub w Urzędzie Gminy Widuchowa pok. Nr 12 ( sekretariat). 

Wniosek dostępny jest również w wersji elektronicznej: 
Wniosek o wydanie zaświadczenia
 

czytaj więcej


02 lis
2022

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA WS. PRZEBUDOWY DRÓG

Zapraszamy na zebrania wiejskie w sprawie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Lubicz, Dębogóra i Żelechowo. W trakcie zebrań przedstawiony będzie projekt oraz szczegóły dotyczące inwestycji. Na przebudowę trzech dróg Gmina Widuchowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,7 mln z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- 02.11.2022 r. (środa) - Lubicz (droga na tzw. „spalonkę”)
- 03.11.2022 r. (czwartek) - Dębogóra (droga przez wieś w stronę cmentarza)
- 04.11.2002 r. (piątek) - Żelechowo (droga brukowa)
Wszystkie zebrania rozpoczną się o godz. 17.30 i odbędą się w świetlicach wiejskich.

czytaj więcej


19 paź
2022

INFORMACJA O POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY WIDUCHOWA

W dniu 25 października 2022 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Finansów i Gospodarki oraz  Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy Widuchowa.

czytaj więcej