herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

08 maj
2019

DO 15 MAJA 2019 r. WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH DLA ROLNIKÓW - KOMUNIKAT ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w roku 2019. rolnicy składają wnioski o przyznanie płatności obowiązkowo przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się od 15 marca do 15 maja 2019 r.

Wszelkie Informacje dotyczące eWniosku dostepne są
- w Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych Zachodniopomorskiego OR ARiMR,
- na stronie internetowej www.arimr.gov.pl,
- pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84.

czytaj więcej


14 kwi
2019

DŁUGO OCZEKIWANE NOWE ŚREDNIE SAMOCHODY POŻARNICZE JEDNYM KOŁEM W GARAŻU.

Zgodnie z zamieszczonymi informacjami na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii i złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzywinie wniosku jako Lidera projektu realizowanego w partnerstwie z OSP Widuchowa o przyznanie pomocy w trybie konkursowym na „Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie", miło nam poinformować, że zgodnie z przedstawioną listą rankingową wniosek otrzymał dofinansowanie.

czytaj więcej


12 kwi
2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM CKE

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyrektorów szkół podstawowych z Widuchowej i Krzywina akcja strajkowa w placówkach będzie kontynuowana od poniedziałku 15 kwietnia.

Informujemy Uczniów klasy 8 i Rodziców, że w Szkole Podstawowej w Widuchowej i Szkole Podstawowej w Krzywinie egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem CKE w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r.

Autobusy szkolne będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy, a dla uczniów korzystających z dożywiania będą wydawane obiady.

HARMONOGRAM EGZAMINU

  • 15 kwietnia (poniedziałek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Początek testu o godzinie 9:00.
  • 16 kwietnia (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z matematyki. Początek tekstu o godzinie 9:00.
  • 17 kwietnia (środa) – egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Początek testu o godzinie 9:00.

czytaj więcej


05 kwi
2019

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W dniu dzisiejszym 5 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Kuratora Oświaty z przedstawicielami organów prowadzących szkoły w związku ze zbliżającym się terminem egzaminów zewnętrznych - gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz sytuacją związaną z toczącym się sporem zbiorowym organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli z Rządem i zapowiadanym na dzień 8 kwietnia 2019 r. strajkiem.

Informujemy, iż zajęcia w szkołach i dowozy nie będą odwołane.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z planowaną akcją strajkową w placówkach oświatowych naszej gminy może dojść do sytuacji, w której instytucje te nie będą w stanie spełniać swoich zadań w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

W przypadku, gdy nie będzie możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach, zostaną zorganizowane zajęcia świetlicowe. Jeżeli liczba uczniów będzie większa od dopuszczalnej, nie będzie możliwości objęcia opieką wszystkich dzieci.

Wobec powyższego prosimy o rozważenie możliwości zapewnienia dzieciom opieki we własnym zakresie.

W dalszym ciągu prosimy Rodziców o śledzenie na bieżąco komunikatów na stronie Urzędu Gminy Widuchowa, stronach szkół i przedszkola.

czytaj więcej