herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

10 cze
2019

WÓJT GMINY WIDUCHOWA OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

W dniu 10 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy - Kłos ogłosiła Konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej i dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.

Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 25 czerwca o godz. 15:15. Dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach na  adres: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, Referat Organizacyjny,  pok. Nr 11.

Szczegóły w ogłoszeniach:

Ogłoszenie - Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej

Ogłoszenie - Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie

 

czytaj więcej


03 cze
2019

RAPORT O STANIE GMINY WIDUCHOWA. DEBATA NAD RAPORTEM

Zgodnie z art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Sesja Rady Gminy Widuchowa, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Widuchowa za rok 2018 odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 w Referacie Organizacyjnym pokój nr 11,  do dnia 13 czerwca 2019 r. (czwartek) do godziny 1515.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 w Referacie Organizacyjnym pokój nr 11.

Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa
Dariusz Filipiak


Formularz- zgłoszenie do debaty

RAPORT O STANIE GMINY WIDUCHOWA ZA ROK 2018

czytaj więcej


26 maj
2019

ĆWICZENIE „RENEGADE-19” Z WYKORZYSTANIEM SYREN ALARMOWYCH.

Informujemy, że w dniu 28 maja 2019 r. zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-19 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W związku z tym na terenie Gminy Widuchowa mogą być nadawane sygnały alarmowe dotyczące zagrożenia z powietrza z wykorzystaniem syren alarmowych.

Podstawa prawna: §10, ust. 4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz.96).

czytaj więcej