herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

26 mar
2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Widuchowa w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

czytaj więcej


01 mar
2019

KOMUNIKAT ZGDO W SPRAWIE OBOWIĄZKU OZNAKOWANIA POJEMNIKÓW

Zgodnie z §1 pkt 1 uchwały Nr 2/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 roku, poz. 866) właściciel nieruchomości jest zobowiązany oznakować pojemniki w których gromadzone są odpady.

czytaj więcej


15 lut
2019

POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL PSA

Urząd Gminy Widuchowa informuje, że w miejscowości Żarczyn został znaleziony pies rasy pinczer.
Właściciela lub osoby chętne do przygarnięcia w/w psa prosi się o kontakt:
Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, tel. 91 416 72 55 wew. 38

czytaj więcej