herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

17 paź
2022

KOMUNIKAT W SPRAWIE DYSTRYBUCJI WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIDUCHOWA

Szanowni mieszkańcy!
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dystrybucją węgla, Wójt Gminy Widuchowa informuje, że od dnia 17 października przyjmowane będą zgłoszenia konieczne do określenia zapotrzebowania na węgiel.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę mogą zgłosić zapotrzebowanie osobiście w sekretariacie lub poprzez kontakt telefoniczny pod nr. 91 4167 255.

Można zamawiać węgiel w dwóch frakcjach:

  •  groszek – śr. wielkość ziaren 8,25 mm, kaloryczność 22,8 MJ/kg
  •  orzech – śr. wielkość ziaren 25 mm, kaloryczność 23 MJ/kg

Maksymalnie można zamówić 2 tony.
Obecnie nie jest jeszcze znana ostateczna cena węgla, kosztów dowozu oraz termin jego dostarczenia.
Operatorem zadania ma być Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie Spółka z o. o.

czytaj więcej


17 paź
2022

UWAGA! – PLANOWANA PRZERWA W DOSTAWIE WODY W OGNICY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej informuje, że w związku z planowanymi pracami na instalacji wodociągowej w dniu 25 października 2022 r. od godz. 06.00 do godz. 18.00. nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Ognica.

Przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem wody.

czytaj więcej


11 paź
2022

PROFILAKTYKA JODOWA I DYSTRYBUCJA TABLETEK Z JODKIEM POTASU W GMINIE WIDUCHOWA

W związku z pojawieniem się informacji o ogólnopolskiej akcji dystrybucji tabletek ze stabilnym jodkiem potasu i licznymi pytaniami oraz wątpliwościami naszych mieszkańców, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące profilaktyki jodowej.

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, kierując się bezpieczeństwem obywateli Polski, w związku z działaniami zbrojnymi prowadzonymi w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji zdecydowało o prewencyjnym rozpoczęciu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej. To standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. 

MSWiA w komunikacie na stronie internetowej informuje, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 24 sierpnia br., na potrzeby zabezpieczenia dystrybucji tabletek z jodkiem potasu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu udostępniono 2 608 230 tabletek z jodkiem potasu. Uwzględniając liczbę mieszkańców, turystów i uchodźców z Ukrainy, zapas tabletek wynosi 10% i w razie potrzeby zostanie powiększony.

Na terenie gminy Widuchowa wyznaczone zostały dwa punkty dystrybucji tabletek jodowych:

  1. Szkoła Podstawowa w Wiudchowej, ul Barnima III 1,
  2. Szkoła Podstawowa w Krzywinie.

Tabletki dostarczone przez Państwową Straż Pożarną zostały przekazane dyrektorom szkół.

W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego związanego z zagrożeniem napromieniowaniem od chmury radioaktywnej, władze gmin na sygnał uruchomią dystrybucję tabletek. Komunikaty informujące o rozpoczęciu wydawania tabletek jodowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem innych kanałow informacji: mediów (radio, telewizja) i wiadomości SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Przypominamy, że samodzielne, profilaktyczne przyjmowanie preparatów jodowych jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

czytaj więcej


11 paź
2022

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

W dniu 18 października 2022 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące Kontroli Szkoły Podstawowej w Widuchowej.

Tematyka kontroli: 

Kontrola gospodarki finansowej jednostki w roku budżetowym 2021, w szczególności w zakresie planowania i wykonania wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników.

czytaj więcej