herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

24 maj
2023

WERYFIKACJA ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I KOMPOSTOWNIKÓW W OGNICY

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy o kontynuacji cyklu kontroli posiadania zbiorników bezodpływowych/oczyszczalni przydomowych oraz kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów na terenie gminy Widuchowa. Prosimy o umożliwienie dokonania oględzin. W trakcie kontroli będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna kontrolowanych urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych i bioodpadów. W dalszej kolejności, już w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa będą porównywane ilości zużytej wody do ilości wywiezionych nieczystości ciekłych przez uprawnione do tego podmioty.
Miejscowością podlegającą kontroli będzie Ognica, a kontrola przewidziana w okresie od 01.06.2023 r. do 02.06.2023 r.

czytaj więcej


19 maj
2023

INFORMACJA O POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY WIDUCHOWA

W dniu 25 maja 2023 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy  Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Finansów i Gospodarki oraz  Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na L Sesję Rady Gminy Widuchowa.

czytaj więcej